La oss beholde Åpen barnehage

I rådmannens budsjettforslag for Bodø kommune, 8.11.2018, kommer det frem at kommunen må spare minst 300millioner kroner de neste årene.

https://www.an.no/bodo/finans/naringsliv/radmannen-varsler-stramt-budsjett-men-uten-store-kutt-i-tjenestetilbudet/s/5-4-899881

Ett av forslagene for innsparing er å avvikle familiesentermodellen da den ikke er lovpålagt. Det betyr at tilbudet om åpen barnehage forsvinner. 

Åpen barnehage er et gratis tilbud til foreldre som er hjemme med barna sine. I tillegg til pedagog, treffer du også helsesøster og fysisoterapeut.

I åpen barnehage er foreldrene sammen med barna og det blir en viktig møteplass hvor man kan dele erfaringer og råd, men også skape seg et nettverk. 

For barna er det et sted hvor de møter jevnaldrende i ett trygt miljø ,sammen med foreldrene sine. 


Lisa Bakkejord Lundteppen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Lisa Bakkejord Lundteppen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook