La Familien bli!

 

Min venninde.

Hun er født i Pakistan, har vokst opp i sentral asia, og kom til Norge i 2015, da hun var 17 år gammel, med sin familie. 

Hun jobber som frisør og går på skole , har jobbet hardt, for å integrere seg, hun og hennes familie , har siden 2017, gjort alt de kunne, for å lære seg norsk, passe inn i samfunnet. 

Og til tross for dette, får de avslag på oppholdstillatelsen sin, og selv om hun og hennes søsken, aldri har vært der, blir familien hennes, sendt til Afghanistan. 

Verken hun eller hennes søsken, snakker språket , og de har aldri vært der , men allikevel, så er det dette de kan vente seg, de har en uke på seg, før de får en endelig dom, da de tidligere har anket saken. 

Vi venner, kollegaer, kunder og andre som har blitt kjent med denne fantastiske jenta igjennom årene , sitter nå igjen , og ikke vet hva vi verken kan si eller gjøre, men vi syntes det er helt feil , at en familie , som har prøvd så hardt , og jobbet for å fortjene sin plass her i Norge, skal bli sendt ut, og i tillegg til at land de ikke har noen kjennskap til, selv om foreldrene dems er fra Afghanistan, så har ikke barna dems noe kjennskap til verken landet, kulturen eller språket. 

Vi er så bekymret for at hun og hennes søsken , blir sendt til et fremmed land, kun for å bli drept ved ankomst ! Vi har ikke lyst til å sitte trygt og godt her i Norge , og se på at dette skjer ! 

Hvorfor skal hennes familie, bli sendt ut, når det finnes folk i Norge, som kun er her for å snylte på staten, de som ikke integrerer seg, ikke lærer seg norsk, og ikke gjør noe nytte for samfunnet!?

Det finnes folk i Norge, som ikke gjør annet enn å lage bråk, klage på reglene, og utnytte vårt samfunn,  men det finnes også familier hennes ! 

Hjelp meg å hjelpe dem!

 ENGLISH 

 
She was born in Pakistan, grew up in South Korea, and came to Norway in 2015 when she was 17 years old, with her family.
 
She works as a hairdresser and goes to school, worked hard, to integrate herself and her family, since 2017, has done everything they could to fit into the society.
 
And despite this, they are denied their residence permit, and although she and her sibling have never been there, her family amd herself will be sent to Afghanistan.
 
Neither she nor her sibling speaks the language, and they have never been there,they have a week before they get a final judgment, since they have previously appealed their case.
 
 
Now her friends, colleagues, customers and others who have grown to know and love this wonderful girl over the years, are sitting here and we do not know what we can say or do, but we think it is completely wrong that a family that has tried so hard, and worked to earn their place here in Norway, will be sent out of norway and aeU to countries they have no knowledge of , even if the parents are from Afghanistan, the children do not have any knowledge of either country, culture or language.
 
We are so worried that she and her siblings are being sent to a foreign country just to be killed on arrival! We do not want to sit safely and well here in Norway and see that this happens!
 
Why should her family be sent out, when there are people in Norway  who do not integrate, do not learn Norwegian, and do not make any profit for society!?
 
There are people in Norway who does nothing but make trouble, complain about the rules and exploit our society, but there are also families like hers! 
 
Help me help them
 
 
My friend is still afraid   and doesn't want me to give her out by name. She wants to be anonymous for now.
 
 

Inger Elizabeth Biltvedt    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Inger Elizabeth Biltvedt kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook