Krev handling for naturen og klimaet, og stopp utbyggingen på Bjørkemåsan!

Når man ser en venn gjør noe galt mot andre, må man ha mot nok til å si ifra om at det ikke er greit. Det Nannestad kommune gjør, er å se bort og late som om alt er bra. vi utfordrer Nannestad kommunestyre til å si nei til ødeleggelse av myrene, og gjør det som er riktig for vår fremtid.

Staten er med på den nasjonale dugnaden for å skape en bedre fremtid for våre barn, men Nannestad går i motsatt retning. Staten prøver å verne myrene fordi de er en viktig, sjelden og verdifull naturtype. På en annen side tyr kommunestyret til gammeldagse metoder og ødelegger nå en stor myr på flere hundre dekar. Bjørkemåsan er en myr i Nannestad som er hekkeområdet til rødlistede arter som storspoven og taksvale, men trues nå av utbygging av boliger. Det er hekketid nå, og gravemaskinene til Nordby Maskin AS (som finansieres av Bakkegruppen AS) raserer myra som aldri før. De raserer hjemmet til forsvarsløse, utrydningstruede fugleunger. Myra er også en stor karbonfanger, og utslippene fra utgravingen vil slippe ut mer CO2 enn det totale utslippet til Nannestad, over fire år på rad.  Selve oppgravingen krever tusenvis av lastebillass fulle av torv, og disse lastebilene vil selvfølgelig forurense ytterligere. Nannestad kommunestyre mener nemlig ikke at all denne forurensingen av både svevestøv og CO2 burde kartlegges og konsekvensutredes, og gir dermed blaffen i miljø- og klimakonsekvensene som medfølger.

Nannestad sier selv at dagens lovverk ikke ville tillatt dette arbeidet, og at det dermed ville vært ulovlig. Så hvorfor lar de galskapen fortsette? Har de ikke mot til å si ifra når noe virker galt på mange forskjellige måter? Selv når det finnes andre løsninger? Svaret er foreløpig nei, dessverre. Vi håper Nannestad vil bli med i den nasjonale dugnaden for å skape en levelig klode for mine barn. Det er ikke så vanskelig, bare man har viljestyrke og sunn fornuft. (Det er jo faktisk lettere og smartere å bygge hus på stein enn på myr og leire, og det har vi allerede mye av i kommunen.)

Bli en god venn og si ifra til politikerne i kommunestyret (V, H, KrF, Ap, FRP) om at de styrer kommunen i feil kurs og tiår bak i tid. Ikke snu deg unna og lat som om alt er bra, men bli men i den internasjonale dugnaden for å bekjempe klimakrisa og passe på den viktige naturen vi har, men er i ferd med å miste!

PS: Husk å bekreft mailen deres :)


Øvre Romerike Natur og Ungdom (Sonja Nore) og Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum (Todd Nore, 93231716).    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Øvre Romerike Natur og Ungdom (Sonja Nore) og Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum (Todd Nore, 93231716). kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook