Krav om uavhengig helsekonsekvensutredning for befolkningen på Frøya kontra vindkraftverket

1DB80384-FAFD-404E-8AA3-06383B8D6EE5.jpegDETTE OPPROPET GJELDER FOR BEFOLKNINGEN PÅ FRØYA OG HYTTEEIERE.

VI FREMSETTER KRAV TIL FRØYA KOMMUNE, MED HJEMMEL I FOLKEHELSELOVEN §11, Å PÅLEGGE UTBYGGER Å UTARBEIDE HKU. DETTE SKAL UTARBEIDES AV FAGPERSONER MED RELEVANT KOMPETANSE OG SOM IKKE HAR BINDINGER TIL UTBYGGERE, EIERE ELLER GENERELT VINDKRAFTBRANSJEN.

HÅPER DU VIL UNDERTEGNE DETTE SLIK AT VI KAN OVERLEVERE OPPROPET TIL FRØYA KOMMUNE

Det er flere av Frøyas befolkning, inkludert hytteeiere,som er bekymret vedrørende helseplager i forhold til vindkraftverket. 

Støyberegninger er gjort før vindkraftverket var ferdig, men de reelle verdier er ikke målt i ettertid. I forhold til hørbar støy og infralyd er det merkbart for flere i form av øresus,søvnproblemer,stressymptomer, hjertebank, høyt blodtrykk og hodepine.Skyggekast er et problem for de som bor nærmest vindkraftverket og de føler stress og ubehag.  Blinkende hvite høyintensive lys i et område med naturlig mørke på kvelds - og nattestid er dominerende og intens for en del av befolkningen og ikke minst ved bilkjøring på våre to hovedveier. De siste hendelser med oljelekkasje fra turbin, turbinvingeblad som knakk med derav tonnevis med mikroplast som forurenset en stor del av området inkludert fiskevann, er ennå ikke ryddet skikkelig opp. Bekymringen er stor for forurensing av overflatevann, grunnvann og ikke minst drikkevannet vårt. Hva med problematikken rundt Bisfenol A?

Frøya kommune er ansvarlig myndighet for både forurensing og helse og at beredskapsplaner er på plass. Kommunen skal sikre befolkningen best mulig mot negative påvirkninger og følgeskader av slike hendelser. Hva har Frøya kommune gjort i dette tilfellet?

Iskast er et problem på vinteren og begrenser dermed bruk av tidligere tur- og rekreasjonsområde. Mange opplever sorg over tapte naturområder i sitt nærmiljø. Økonomisk verditap av boliger eller fritidsbolig er ofte halvert for de som bor nærmest vindkraftverket. Hvis de i det hele tatt får solgt.Dette påfører den enkelte stessymtomer.

Med tanke på synergieffekter, altså summen av helseutfordringer, krever vi dette vurdert og utredet. Dette som er nevnt er noen av de klare faktorer som må utredes i en helsekonsekvensutredning.

Frøya kommune er pliktig i å ivareta folkehelsa og Helsedirektoratet skriver: "Helsekonsekvenser skal utredes når det er grunn til å tro at saken eller tiltaket vil ha vesentlige konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen. Dette er en PLIKT som er forankret i lov"

HUSK : Alle som signerer må bekrefte signaturen ved å klikke på lenka i den e-posten som kommer fra Opprop.net

Ved å signere gir jeg Solfrid Glørstad Sandvik fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på skjemaet til Frøya kommune som har en mulighet til å gjøre noe med denne saken.

 


Solfrid Glørstad Sandvik    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Solfrid Glørstad Sandvik fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...