Krav om og kunne stemme på foretrukken politiker ved stortingsvalg f.o.m 2021

Hvor blir de store samfunnsendrende endringene til det beste for land og folk av etter de forskjellige stortingsvalgene vi har hatt etter krigen?

Slik blir det når EU ivrige politikere blir posisjonert inn på tinget ved respektive partiers nominasjonskomiteer.

Våre fokevalgte er ikke VÅRE folkevalgte; de er plassert inn på tinget med det for øyet å innlemme vår nasjon inn i EU ved sine handlinger og holdninger.

Var du klar over at EU-direktiver pr i dag går igjennom ubehandlet av stortinget fordi det er sedvane at slike direktiver går igjennom?

Vi må ta tilbake vårt lands politikk, og første skritt er at vi må få stemme på våre foretrukne politikere, ikke kun på et parti slik nå, men på politikeren!


Arne Aksel Wikestad Sørensen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Arne Aksel Wikestad Sørensen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook