Krav om mer planleggingstid i kunst og håndverk!

Et opprop for færre undervisningstimer(lavere leseplikt) i K&H.

Når jeg skal beskrive jobben min er glede det første ordet som dukker opp. Å jobbe som kunst og håndverkslærer i grunnskolen er utfordrende, men det som driver meg gjennom hverdagen er glede over å få gå på jobb å treffe elevene mine, se kreative mennesker i utfoldelse og å erfare at praktisk arbeid er med på å visualisere og utvide læring, både innenfor kunst og håndverk og på et tverrfaglig plan.  

Til tross for at jeg velger å fokusere på det positive ved jobben min har jeg etter hvert blitt nødt til å erkjenne realiteten: jeg blir ikke gammel i denne jobben under de forholdene vi har i dag. Dette vet jeg at mange kolleger kjenner seg igjen i. Derfor er det nå på tide å kjempe for en bedre arbeidshverdag.

Med dette oppropet ønsker jeg å fremme et krav om å endre leseplikten(undervisningstiden) i kunst og håndverk for å løse ut mer tid til for- og etterarbeid. Per dagsdato er gjennomsnittlig ukentlig leseplikt i ungdomsskolen 25,0 timer (45 minutters timer) og 18,7 timer (60 minutters timer) for kunst og håndverksfaget (les mer her: https://www.utdanningsforbundet.no/PageFiles/144917/Leseplikter-%C3%A5rsrammer%20fag.pdf). Sammen med kroppsøving er vårt fag det eneste i grunnskolen som har så høy leseplikt. Til sammenlikning er valgfag vektet med en høyere timeprosent enn kunst og håndverk. Dette sier noe om statusen faget vårt har - vi ligger nedest på rangstigen til tross for at stillingen omfatter mange ulike faktorer som mange elever pr klasse, krevende kompetansemål, vedlikehold av verksteder, innkjøp av materialer, vurdering av oppgaver, osv. Kvaliteten på undervisningen lider under dette.

Med mindre leseplikt vil vi kunne ivareta enkelteleven bedre gjennom mer tid til planlegging av nivåbaserte oppgaver og dermed oppfylle kravet om tilpasset opplæring på en bedre måte enn det som gjøres i dag. Høy leseplikt fungerte tidligere da læreplanen var mindre omfattende og kravene til tilpasset opplæring og vurdering ikke var like omfattende som de er i dag. Men slik situasjonen er nå må leseplikten justeres for å oppnå gode arbeidsforhold og for å unngå stadig utskifting av lærere (http://media.wix.com/ugd/75f35c_01fbc5bab43546f5a6ab59e46fe952b2.pdf).

Skriv under på dette oppropet dersom du støtter kravet om en bedre arbeidshverdag!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Anette Seip kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook