Koronakrisen- tiltak: STENG SENTRENE NÅ! En underskriftskampanje til KLP og Olav Thon-gruppen

Kjøpesentre(med unntak av apotek og dagligvarehandel) tilbyr IKKE tjenester som anses som nødvendig helsehjelp- steng sentrene nå!

Vi jobber på et senter som nå har blitt et samlingspunkt for smittefare hva gjelder COVID-19. Vi ønsker følge føre-var-prinsippet om å hindre videføring av smitte av hensyn av helsen til våre ansatte. Derfor trenger vi DIN støtte til å skrive under på dette oppropet!

Hentet fra Helsedirektoratet vedtak publisert 15.03.2020:

"Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av
virksomhet
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og
omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf.
første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat
regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta
helsemyndighetenes pålegg om smittevern:
a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
b) Kiropraktorer
c) Optikere
d) Fotterapeuter
e) Logopeder
f) Psykologer
g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
h) Virksomheter som utfører alternativ behandling
i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses
som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre
enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører,
tannpleiere mv."

Kjøpesentre(med unntak av apotek og dagligvarehandel) tilbyr IKKE tjenester som anses som nødvendig helsehjelp. Tvert i mot er disse sentrene er samlingspunkt for mennesker, noe som bidrar til økt smittefare. 

KLP og Olav Thon: vis at dere bryr dere om deres ansattes helse og steng sentrene NÅ!


Ida Bye, Amalie Tandberg, Monica Bargel    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Ida Bye, Amalie Tandberg, Monica Bargel kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook