Klage på at massemedier og NRK ikke dekte Nei til ACER demonstrasjonen

Undertegnede klager herved på at norske massemedier ikke tilstrekkelig har dekt Nei til ACER demonstrasjonen utenfor Stortinget den 19. Mars 2018.

Dette gjelder de fleste store massemedier i norge, men spesielt NRK, som er bundet av paragrafer:

§ 12 NRK skal ha som formål å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet. 
§ 13 NRK skal ivareta ytringsfrihet og ytringsvilkår for borgerne. NRK skal være redaksjonelt uavhengig og være balansert over tid. NRK skal bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.

Undertegnede er enig i at NRK ikke har ivaretatt sine forpliktelser i forbindelse med demonstrasjonen 19. Mars 2018

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Kay Arnesen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook