JA til søndagsåpen Romsås Kirke!

1200px-2007-11-04_Romsås_kirke.jpgOslokirken har dårlig økonomi. For å komme i balanse må man få flere inntekter og minske utgiftene. Man har satt ned en styringsgruppe som ser på hva man kan spare ved å ta noen kirker ut av drift, leie ut mer og endre bruken. 
Romsås kirke er en av disse kirkene som står i fare for å bli berørt. Men vi trenger Romsås kirke! 

Vi sier NEI til dette fordi:
-Romsås trenger en fullverdig kirke hvor man kan gå i gudstjenester, døpe barn, konfirmere seg, gifte seg, gjennomføre begravelser og feire høytider.
-Romsås kirke er en viktig arena for aktiviteter i nærmiljøet med speidervirksomhet, kor, foreninger og middagsbesøk m.m. som må tas vare på.
-Romsås kirke er en av svært få møteplasser for større forsamlinger på Romsås.
-Det er uakseptabelt at generelle budsjettutfordringer for Kirkelig fellesråd i Oslo skal løses ved at vi mister kirken på Romsås.

Vil ber dere om hjelp til å bevare kirken, og derfor ønsker vi at dere skriver under på denne kampanjen. Vær så snill, støtt kirken vår!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Romsås Kirke kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook