JA til nytt oppvekstsenter på Venn nå!

Denne underskriftskampanjen er opprettet for å vise engasjement til rådmannens budsjettforslag for 2019. Budsjettforslaget viser at det ikke er satt av midler for nytt oppvekstsenter på Venn.

Foreldre og barn på Venn stiller seg uforståelig til at det ikke stilles midler til nytt oppvekstsenter, og at området Venn ikke blir prioritert.

Hele oppvekstsenteret har i mange år slitt med sprengt kapasitet og nedslitt bygningsmasse. I tillegg har barnehagen lange ventelister. Dagens oppvekstsenter klarer ikke å tilfredsstille den økende befolkningsveksten som vi i dag har.

Signer oppropet og hjelp oss å gi politikerne tydelig beskjed: Gi oss en nytt oppvekstsenter på Venn nå!


Laila Sveistrup (Facebookgruppa"Gi oss et nytt oppvekstsenter på Venn nå")    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Facebook