Ja til helsefagarbeidar vg2 på Stranda vgs 2020/2021

På grunn av politisk vedtak blir ikkje helsearbeiderfaget vg2 på Stranda vidargånde skule starta opp.

Vi har 8 elevar som allerede vil velge dette studietilbodet. Konsekvensen for desse elevane er at dei må flytte eller pendle. Sykkylven har berre halv klasse så ikkje alle elevane vil få plass der. Stranda kommune treng den linja for å rekrutere fagkompetanse til å ivareta helse tilbodet i bygda. 

På landsbasis er Helse og oppvekst det yrkesfaglege utdanningsprogrammet med flest søkeraakuleåret 2019/2020.

Vi treng di underskrift for å kunne påverke politikarane. Vi gir oss ikkje. 


Klasse 1HO og 2HO ved Stranda vidargåande skule    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Klasse 1HO og 2HO ved Stranda vidargåande skule kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook