Ja til fortsatt fysioterapitilbud på Krokstadøra.

Administrasjonen i Orkland vurderer å fjerne fysioterapitilbudet på Krokstadøra for dem som klarer å komme seg til behandlingsstedet selv, enten i egen bil eller drosje. Denne pasientgruppa må kjøre bil eller drosje til Orkanger for å få behandling. 

Fjerning medfører økte kostnader, tidsbruk og mer fravær fra jobb for dem som er yrkesaktive. Sykemeldte eller/og uføre utsettes for ekstra påkjenning med å bruke enda mer tid på transport for å komme seg til og fra behandler. Innbyggerne vil få en merutgift per behandling på 118 kr for bompassering (59 x 2) på Våvatnet, som de ikke får dekket av Pasientreiser, siden det går buss en gang om dagen i retning Orkanger og en gang om dagen i retning Frøya.

Det bygges nytt fysioterapilokale på Krokstadøra på 80 kvm som skal stå ferdig høsten 2020. Til sammen med det tidligere lokalet vil det bli ca. 125 kvm og godt tilrettelagt for effektiv behandling. Det burde komme alle innbyggerne til gode, og utnyttes til sitt fulle. 

Din underskrift støtter at det fortsatt er mulig å få fysioterapibehandling for alle pasienter, slik som før.

Underskriftslista blir lagt frem for hovedutvalg i helse og mestring i Orkland kommune i mars 2020. 

 

red2.jpg


Rebekka Ravnsborg Aanes    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Rebekka Ravnsborg Aanes kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook