JA til avvikling av Franzefoss pukkverk på Tranby / Lier kommune innen årene 2028-2032 etter dagens bestemmelser

Jeg sier JA til avvikling av Franzefoss pukkverk Lierskogen avdeling Lierskogen beliggende på Hennummarka, Tranby i Lier kommune innen årene 2028-2032 etter dagens bestemmelser. Jeg godtar ikke den utvidelsen av tidsrom og pukkverksområde som Franzefoss pukkverk nå søker om.

Skjermbilde_2018-09-29_kl._10_.06_.26_.pngDet pågår nå et arbeide for å forlenge driftsperioden etter år 2032 - kansje i ytterligere 10 til 20 år og da nærmerer vi oss fort år 2050. Se de tre bildene under for mer informasjon om "rullering av kommuneplanens arealdel" der Franzefoss pukkverk avd Lierskogen er nevnt. I tillegg har kommunens representant for plansaker uttalt at Franzefoss pukkverk ønsker å forlenge sin nåværende driftsperiode. Franzefoss pukkverk har på sine "nabosider laget for oss" ikke lagt ut noe informasjon om hva de nå planlegger. Der ligger bare nåværende driftsplan - se selv på lenken under  http://www.franzefoss.no/Lierskogen-naboinformasjon

 

Vi som bor her på Hennummarka og har dette pukkverket som vår nærmeste nabo ønsker ikke å forlenge driftsperioden til pukkverket ut over den nåværende driftsperioden som er til perioden årene 2028-2032. 

Dagens bestemmelser innebærer at Franzefoss pukkverk blir avviklet innen utgangen av 2032, og Lier kommune og  oss berørte naboer må snarest starte et samarbeid i avviklingsperioden om å klargjøre området for etterbruk.

Under vises gjeldende driftsplan datert 2002 med lenke til dokumentet og noen bilder fra dokumentet blant annet der dette står skrevet:

Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen Lier kommune Gnr/Bnr: 124/2, 8, 10, 71, 131  og Gnr/Bnr: 149/1

http://docplayer.me/11405285-Driftsplan-for-franzefoss-pukk-as-avdeling-lierskogen.html

Etappe 3:
Uttak av masser og etablering av paller i nord ned til kote +304. Revegetering av de øverste paller i nord. 3.2 mill tonn fast fjell skal tas ut. Tidsperiode (avhenger av markedet): ~2012-2019

Etappe 4:
Etablering av de resterende palletrinn i nord ned til bunnivå på +280 i nord. Revegetering av paller over nivået det drives på. 4.6 mill tonn fast fjell skal tas ut. Tidsperiode (avhenger av markedet): ~2019-2028

Etappe 5:
Uttak av gjenstående område i sørvestned til bunnivå +272. Revegetering av de resterende pallene i nord, øst og vest. Etter av pallene i sørvest er ferdige revegeteres disse. Avslutningsarbeider i nord. 1.3 mill tonn fast fjell skal tas ut. Tidsperiode (avhenger av markedet):~ 2028-2032.

Avslutning
Før området frigjøres til industri, skal bygninger, anlegg og veier som ikke skal inngå i etterbruken av området fjernes.Etter endt pukkverksdrift er området regulert til industri (jfr Reguleringsbestemmelsene). Før frigjøring til industri vil området avsluttes, ryddes og revegeteres som beskrevet over.

 

NOK ER NOK!

Vi naboer her rett ved Franzefoss pukkverk har fått mange utfordringer de siste årene - nok er nok. Se lenker til de to andre oppropene vedrørende BAMA sin etablering.

NEI til etablering av BAMA Gruppen og NorgesGruppen på Tranby https://www.opprop.net/nei_til_etablering_av_bama_gruppen_og_norgesgruppen_pa_tranby

NEI TIL ETABLERING AV BAMA SITT NYE SENTRALLAGER I RINGVEIENhttps://www.opprop.net/nei_til_etablering_av_bama_sitt_nye_sentrallager_i_ringveien_2

 

Lier kommune gav en prinsippavklaring om Bama Industrier til å etablere seg på Kværnertomten rett ved Franzefoss pukkverk (se flyfoto under) som nå ligger på Lierstranda   og i tillegg arbeides det for å etablere næring/industri på Ringvein 2 tomten. Nok er nok!

 


Driftsplan_Franzefoss_pukkverk_2002.jpg

Franzefoss_pukkverk.jpg

Franzefoss_pukkverk1.jpg

 

Franzefoss_pukkverk_2.jpg

 

Franzefoss_pukkverk_3.jpg

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Arild kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker. Vi vil reklamere for dette oppropet overfor personer som ser på andre opprop på nettstedet vårt, men som ikke har sett på dette oppropet enda.

Facebook