JA til 100% kokk i skolen og gratis mat til elevene

 I 2019 fikk Barnebo barnehage og Gossen barne- og ungdomsskole ei 100% kokkestilling på deling. Den stillingen ble delt slik at kokken først var 6 mnd i barnehagen og fra 01.12.19 - 01.06.20 i skolen. I budsjettet for 2020 var Barnebo barnehage så heldige å få kokk i 100 % stilling og Gossen barne- og ungdomsskole fikk 200 000 til mat, slik at det skulle kunne severes gratis mat til elevene. Elevene har fått servert havregrøt til frokost hver dag og fått en varm lunsj i uka. Dette har vært en suksess og blir satt stor pris på av elever, foreldre og ansatte ved skolen. Fra et forebyggende perspektiv er dette et utrolig godt tiltak i forhold til både fysisk og psykisk helse, bedre konsentrasjon og utjevning sosiale ulikheter. Fra 01.06. har det vært kokk i 50% stilling ved skolen. På vegne av elever og ansatte har rektor meldt inn et ønske om budsjettjustering tilsvarende økning i kokkestilling fra 50% til 100 % stilling, og en økning i matbudsjettet tilsvarende 250 000 kr. Samlet kostnad 535 000 kr. Elevrådet, FAU og SU støtter også dette. Kommunedirektørens innstilling til kommunestyret 18.06. er dessverre å IKKE gå for økningen. Derfor håper FAU at foreldre/foresatte og alle andre som ønsker at det skal satses på barn og ungdom, og ser hvor positivt og viktig tiltaket med kokk i skolen og servering av gratis sunn og ernæringsrik mat er - SIGNERER oppropet vårt.

På forhånd tusen takk <3

Mvh FAU


FAU Gossen barne- og ungdomsskole    Kontakt personen bak underskriftskampanjen
Facebook