Ivareta Palestinas internasjonale rettigheter

Palestinerne opplever hver dag brudd på menneskerettighetene, og blir tvunget på flukt i sin egen stat. Palestinerne lever i konstant frykt på Gaza-stripen og den okkuperte Vestbredden. Begge områder skulle fra 1948 tilhøre staten Palestina, men Israel har fra 1967 annektert og okkupert store deler av Vestbredden, og opprettet over 100 illegale bosetninger.                                                                                                            På den andre siden har Israel totalt isolert palestinerne på Gaza-stripen og holder dem nærmest fanget, uten muligheter til å rømme. Israel bryter daglig artikkel 3,6,7,8,9,10,11,13 og 15 av palestinernes menneskerettigheter, bare for å nevne noen. (FNs verdenserklæring om menneskerettigheter: https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter)  

 

Palestinas rettigheter blir ikke behandlet rettferdig i FN, fordi Palestina ikke blir anerkjent som et offisielt land. Offisielt så er Palestina et selvstyrt område, men er i praksis kontrollert av israelske myndigheter flere steder. I FN har Palestina søkt om medlemskap av Sikkerhetsrådet, men har fått det stoppet som følge av at USA har lagt ned veto på vegne av Israel. Palestina er derfor kun en observasjonsstat uten medlemskap. Grunnet dette blir ikke Palestinas saker lagt frem i FN av de selv og de kan ikke stemme over internasjonale saker på samme grunnlag som Israel.

Grunnet dette har Israel kunnet annektere palestinske områder uten lovlig grunnlag og konsekvenser fra verdenssamfunnet. Selvom FN har bedt landet om å avbryte dette flere ganger.

Likevel har 137 land av de 193 medlemslandene (80% av verdens befolkning) anerkjent Palestinas krav på selvstendighet. Deriblant Sverige. Derfor er det på tide at Norge også må anerkjenne Palestina, og utenriksminister Ine Eriksen Søreide kan ikke lenger ignorere situasjon og bare anerkjenne Israel sin side av saken. 

Jeg ber derfor alle om å skrive under på denne kampanjen og presse på for å få Norge til å anerkjenne Palestina.   

 Underskriftene vil bli sendt til utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Nicolai Granum kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...