Ingen blokker i ratvika!!

Bakgrunnen for denne underskrifts kampanjen er møte mellom beboere og Hofseth utvikling  /nordplan og kommunen angående utbygging av " prinsen" i informasjonsbrevet ble det forespeilet at utbygger jobber med flere typer av bygg blant annet punkthus som i realiteten er 5 etasjers blokker som kommer til å ødelegge et område som i all hovedsak av eneboliger og 4 mannsboliger. Men det fremkommer i referat av møte mellom Hofseth eiendom og kommunen at de konkluderer med at blokker er alternativet i det videre arbeidet,det skinte fort igjennom at de to andre alternativene var kun for å mildne motstand mot prosjektet i. Dette kommer vi aldri til å godta!!! Nb vi er ikke imot at utbygger har et ønske om bygge boliger på det området, men det skal passe inn i eksisterende bomiljø  Vi er også positive til at badestrand og tilhørende friområde skal bevares samt at vi er inneforstått med at utbygging av dette området som er omregulert til boliger blir omgjort til dette. 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Tore Vinje kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook