Ingen tillit til Nicolai Tangen som oljefondssjef

Vi de undertegnede vil uttrykke at vi mangler tillit til Nicolai Tangen som fremtidig sjef for Statens pensjonsfond utland, også kjent som Oljefondet.

Det fremstår som uunngåelig at Tangens eierinteresser vil kunne være eller fremstå å være i konflikt med interessene til Statens pensjonsfond utland, og at hans skattemessige forhold ikke er i overensstemmelse med de verdier som Statens pensjonsfond utland må representere.

Vi mener at Tangens tiltredelse som sjef for oljefondet vil alvorlig svekke den offentlige tillit til at fondet forvaltes utelukkende med hensyn til allmennhetens interesser, og ikke til fordel for personlige eierinteresser hos fondets forvaltere.

Lukkede og ugjennomsiktige eierstrukturer

De ordninger Norges Banks hovedstyre må ha fremforhandlet med Tangen for å forhindre slike interessekonflikter i praksis, vil ikke være tilstrekkelig for å sikre den offentlige tillit til at Tangen ikke har motstridende interesser. Så lenge hans eierinteresser er strukturert på et vis som er lukket og ugjennomsiktig for allmenhenten, tillater det ikke en kritisk offentlighet å føre effektiv kontroll med om Tangens eierinteresser kan være i konflikt med interessene til oljefondet. Følgelig vil det for de fleste nordmenn kunne fremstå som at Tangens eierinteresser kan være i konflikt med interessene til oljefondet.

Motvilje til å innrette seg de etiske retningslinjene

Det har vært en omfattende offentlig prosess for å adressere de etiske problemene med ansettelsen av Tangen, hvor den kritikk som ble fremmet av representantskapet har måttet bli støttet av Stortinget for å bli akseptert av Norges Banks ledelse. Etter denne prosessen fremstår det som umulig for en alminnelig borger å ha tillit til at Tangen vil ha en oppriktig intensjon om å innrette sine eierinteresser på nytt, slik at de ikke kan være eller kunne fremstå å være noen konflikt med interessene til oljefondet.

Tvilsomme skattemessige forhold

Videre er hans bruk av hemmelighold i skatteparadiser og den pågående skattesak med britiske myndigheter, ikke forenelig med den redelighet og åpenhet som oljefondet må assosieres med. Tangens ledelse av oljefondet vil reise tvil om oljefondets holdning til tvilsomme skattepraksiser, og som følge av dette også den norske stats holdning til slike skattemessige forhold. Enhver norsk innsats for å motarbeide bruk av skatteparadis for skattemessig akrobatikk blant verdens rikeste bedrifter og enkeltpersoner, vil fremstå hult all den tid vår felles formue overlates til en som har benyttet slike skattemessige grep.

For oss virker det åpenbart at Nicolai Tangen må erkjenne at hans virksomhet i finansverden ikke er forenlig med stillingen som leder for oljefondet, og at han nok må nøye seg med å være milliardær.

- - - - -

Formålet med underskriftskampanjen er å uttrykke vår manglende tillit til Nicolai Tangen som påtroppende sjef for oljefondet, overfor krisemøtet som hovedstyret i Norges Bank planlegger mandag 24. august 2020. Oppropets forfatter oppfordrer derfor alle om å underskrive hvis man deler synspunktet om at Tangen ikke fortjener vår tillit som sjef for oljefondet, og spre oppropet.

Oppropets forfatter tar på seg å formidle underskriftskampanjen til Norges Bank på morgenen mandag 24. august. 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Henrik Stamnes Dahl kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook