IKKJE LEGG NED SPINDELVEV!

BLI MED OG VIS SOGNEPRODUKT AT DEI MÅ BEHALDE SPINDELVEV I HOLMEN!

Butikken Spindelvev har vore i Balestrand sentrum, Holmen, i omkring 30 år og er ein viktig arbeidsplass for dei som treng tilrettelagt arbeid (VTA). Her kan ein kjøpe det som blir laga her og på andre VTA-plassar i bygda. No er butikken lett tilgjengeleg for alle. Også turistane finn lett vegen til Spindelvev. No skal Sogneprodukt legge ned Spindelvev og flytte butikken ut av sentrum. Dette fører garantert til dårlegare inntening. Dette er første steg til nedlegging av VTA-plassane i Balestrand.

BLI MED OG VIS SOGNEPRODUKT AT DEI MÅ BEHALDE SPINDELVEV I HOLMEN!

Facebook