Ikke legg ned Sagalund barnehage

Sagalund barnehage er en meget godt likt barnehage, og det er i stor grad barn som bor like i nærheten av barnehagen som bruker denne, både til hverdags men også som lekeplass ihelgene. På grunn av den sentrale lokasjonen for brukerene, er det en stor andel av henting og levering som foregår til fots eller sykkel. Ved å legge ned barnehagen og flytte barna til andre barnehager som ligger lenger unna, er det stor sannsynlighet for at det vil bli økt biltrafikk i sentralområdet, som går på akkord med de politiske ønskene i Ås kommune og landet for øvrig.

I Rådmannens forslag er det argumentert med at det er overkapasitet i barnehagetilbudet inneværende år, og at det vil ta noen år før kapasiteten er fyllt opp. Ser man mer detaljert på grunnlaget, er det bortimot maksimalt utnyttet kapasitet i 2020, og det er kun en barnehage i Nordby som øker kapasiteten mellom 2020 og 2023. Betyr dette at rådmannen foreslår at alle nye barn i perioden må reise til Nordby for å få barnehagedekning? Videre ser vi også at kapasiteten er fullt utnyttet i 2022, før den nye barnehagen på Dyster Eldor er klar i 2023. Hva hvis befolkningsveksten er noe over prognosene? Det er vel urealistisk at Dyster E. kan stå ferdig særlig mye før tiden, så det virker risikabelt å gi fra seg kapasiteten på Sagalund, og risikere å måtte bruke mye penger på en midlertidig løsning før Dyster E. er ferdig.

Vi ber derfor om at Sagalund barnehage blir holdt åpen, og at det blir bygd en erstatningsbarnehage i sentrumsområdet før den blir lagt ned!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Ole Elvetun kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook