Ikke legg ned Gakori Barnehage

Foreldre og ansatte ved Gakori Barnehage ønsker en kamp mot politikernes forslag om å nedlegge Gakori Barnehage. Vær med på å beskytt våre barn, våre barns hverdag skal ikke styres av små økonomiske hensyn, barnehager er ikke noe man kan stenge å åpne over natten!
Din underskrift kan være avgjørende i kampen mot nedleggelse av Gakori Barnehage.

Tusen takk for din støtte.20171026_1620391.jpg

Facebook