Ikke la byrådet kutte støtten til Sykepleie på Hjul for 2015

Byrådet foreslår å kutte støtten til Fransiskushjelpens Sykepleie på Hjul med ca 1/3 av støtten noe som utgjør 335 000,- kroner for 2015. Dette vil kunne få dramatiske konsekvenser for driften av dette unike og svært nødvendige lavterskeltilbudet til Oslo`s rusavhengige. SPH driver oppsøkende virksomhet og er tilstede der hvor målgruppa er til enhver tid og tilbyr blant annet sårpleie og driver viktig smitteforebyggende arbeid gjennom å dele ut rent utstyr. I tillegg er de en enorm støtte som samtalepartner og de stiller opp og faktisk SER de som oppsøker dem. For Oslo kommune er dette snakk om småpenger, men for SPH er det snakk om å kunne fortsette dette utrolig viktige arbeidet, eller i verste fall legge ned driften noe som vil være en katastrofe for brukerne og som på sikt også antagelig vil koste kommunen enda mer enn  å holde driften gående. Signer oppropet og vis byrådet at å kutte støtten til SPH ikke er Oslo kommune verdig ! 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at jan-erik Tørres kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook