INGEN NORSK KRIGSDELTAGELSE

INGEN NORSK KRIGSDELTAGELSE hverken mot IS i Irak/ Syria eller Putin-Russland i Ukraina

Til Norges forsvarsminister: Militære eksperter, fredsforskere og historikere advarer mot norske militær-aksjoner mot IS (Islamic State). Våpenmakt vil bare styrke fundamentalistiske bevegelser og forverre situasjonen. Vi ber om at den norske regjeringen bidrar med nødhjelp og eksperter i dialogskaping og fredsbygging, men ikke med militær innsats.

Krig bør kriminaliseres!

”Militærmakt er [...]en kortsiktig løsning. Den beste løsningen er å få ISIL til å fremstå som en samlet politisk enhet som en kan starte politisk dialog.” 

Oberstløytnant Tormod Heir, forsker ved Forsvarets stabskole / høyskole.

”Det kaoset vi ser både i Afghanistan og i Libya bør tjene som en påminnelse om hvorfor militære virkemidler bør være en absolutt siste utvei.”

Hedda Bryn Langemyr, leder Norges fredsråd. 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Susanne Urban kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook