Høvikveien

Gangfelt Høvikveien - Gjønnesveien
 

Innen 08.06 etterspør Bærum kommune forslag til tiltak som kan styrke trafikksikkerheten i kommunen, da særlig med fokus på myke trafikanter og sikring av krysningsteder. 

FAU på Bærum Montessoriskole ønsker å fremme forslag om et gangfelt i forbindelse med krysset Høvikveien - Gjønnesveien. Det har i mange år vært et ønske om dette i fra lokalbefolkningen uten at det har ført frem. Vi ser et økende behov for et gangfelt siden Bærum Montessoriskole vokser og på sikt skal øke elevantallet fra 100 til 200 elever. Vi ser samtidig at det er planer om økt utbygging i området og allerede nå er et økt antall myke trafikanter.

Hvis du/dere støtter at det er behov for et gangfelt i krysset Høvikveien - Gjønnesveien, så signer dette oppropet, enten som privatperson eller som institusjon. Send lenken videre til andre som kan tenkes å støtte oppropet. 

 
 
mvh FAU Bærum Montessoriskole.

FAU Bærum Montessoriskole    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at FAU Bærum Montessoriskole kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook