Hjelp oss redde Lille Langerud barnehage!!

Nei til nedleggelse av Lille Langerud Barnehage!

Østensjø bydel foreslår avvikling av én eller flere barnehager i bydelen grunnet overkapasitet.

Det fremstår som svært urimelig at det eneste kommunale barnehagetilbudet i Abildsø skolekrets vurderes nedlagt fordi at andre områder av bydelen per i dag har overkapasitet. Som en liten lokalbarnehage gis barna i Lille Langerud trygge og forutsigbare rammer fra første barnehagedag.

I 2019 ble det stemt for at Lille langerud IKKE skulle legges ned. Altså for bare litt over 1 år siden. Det skaper en usikkerhet og utrygghet både for familier og ansatte å skulle bli utsatt for konstante trusler for nedleggelse!

Et mangfold av barnehagetilbud er viktig, og store barnehager passer ikke for alle. I mindre barnehager, som Lille Langerud, vil foreldre og barn naturlig nok bli bedre kjent enn i barnehager med større enheter. Dette motvirker i sin tur mobbing og utenforskap både i barnehageårene, og senere i livet

Nærmiljøbarnehager gir et sterkere og mer levende nabolag. Det er derfor svært viktig for lokalmiljøet at man har et barnehagetilbud innenfor skolekretsen. Lille Langerud barnehage utgjør en viktig sosial arena hvor nye beboere inkluderes, og hvor man får mulighet til å bli bedre kjent med andre i nærmiljøet. Samtidig får barna starte på skole med venner som de kjenner fra før. 

Fjernes barnehagen risikerer man at bygningen mister bruksverdi, og blir stående der overlatt til seg selv.

Hjelp oss i kampen, for at barna våre skal få forsette å gå i denne fantastiske barnehagen!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Live Steinlein kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...