Hjelp oss å bevare Valby barnehage

Hjelp oss å bevare barnehagen vår! 

Rådmannen i Larvik kommune foreslår å legge ned Valby barnehage i august 2020. Valby er en liten, oversiktlig og trygg barnehage med en stabil personalgruppe. Både Valby og Guriskogen er boligfelter som er i ett generasjonsskifte og det flytter jevnlig til nye småbarnsfamilier. ØP skriver i dag at barnehagene Valby, Guriskogen og Bisjord FUS er fulle. Så at det er ett behov for denne barnehagen er det ingen tvil om. Det er også full aktivitet med gravemaskiner ett steinkast unna for å bygge ut ett nytt boligfelt. Å miste denne barnehagen vil være ett stort tap for vårt lille samfunn. Vis kommunen velger å legge ned Valby vil dette også berøre Valby skole som benytter store deler av det gamle grendehuset i sitt undervisningsprogram. 

 

Vi trenger din hjelp og det kan du gjøre ved å signere denne kampanjen. 


Foreldregruppa i Valby barnehage    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Foreldregruppa i Valby barnehage kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker. Vi vil reklamere for dette oppropet overfor personer som ser på andre opprop på nettstedet vårt, men som ikke har sett på dette oppropet enda.

Facebook