HAKADAL SKOLE BØR VÆRE NAVNET PÅ DEN NYE STORSKOLEN I HAKADAL

Ettersom en komité har foreslått navnet ELVETANGEN SKOLE for kommunestyret, og kommunestyret snart skal behandle dette navnet, haster det å komme med vårt innspill.
 
Støtt oss gjerne! PS: vi har stor forståelse for om du vil være anonym, det kan du også være ved å skrive under her elektronisk 
 
Hvorfor "Hakadal skole" ?
  • Den nye barneskolen i Hakadal samler samtlige barn i hele Hakadal. Dette til forskjell fra alle de andre barneskolene i Nittedal. Derfor er det slett ingen motsetning at barneskolen i Hakadal kan hete Hakadal skole"
  • Det er ikke noe argument at nesten alle de andre skolene har navn på steder ingen utenfor Nittedal kjenner til. Det at de fleste andre skolenavn er "uforståelige" utenfor bygda, betyr jo ikke at man behøver å fortsette med denne type halvgode/halvdårlige navnegivingspolitikk. Altså selv om alle de andre skolene i bygda har navnet på til dels relativt lite profilerte stedsnavn /stedsnavn som er ukjente utenfor bygda og også ikke veldig kjente innad i bygda (Li, Sørli, Ulverud, Holm (nedlagt), Kirkeby, Hagen osv.), er det jo ikke noe i veien for å gi barneskolen i Hakadal et navn som også klinger kjent utenfor bygdas grenser.
  • Etter en opprivende og stygg debatt om eksistensen av storskolen, er det ekstremt viktig å etablere et samlende navn som kan underbygge stolthet og tilhørighet til skolen sin for ALLE unger i Hakadal og disses foreldre. Jeg skulle ønske at jeg og mine barn hadde gått på en skole med det stolte navnet til bygda vår. Den muligheten kan kommunestyret gi framtidas Hakadalsbarn.
  • Noen argumenterer med at det ikke kan hete "Hakadal skole", siden det allerede finnes en "Hakadal ungdomsskole". Men det er jo to forskjellige navn! At noen 6. og 7. klassinger kan bli oppfattet som om de er ungdomsskoleelever hvis de sier de går på "Hakadal" (uten å spesifisere barne- eller ungdomsskole), kan umulig være noe problem. "Hakadal" vil jo være dagligtalen, mens "Hakadal skole" eller "Hakadal ungdomsskole" vil være de fulle navnene på skolene.
  • Nittedal kommune seiler inn i en ytterst krevende økonomisk hverdag. Det er et faktum at kommunen pr i dag ikke har råd til å oppfylle den nasjonale lærernormen. Det vil derfor være svært fornuftig og antagelig helt uunngåelig å slå sammen administrasjonen og ledelsen ved barne- og ungdomsskolene i Hakadal. Det vil være direkte uansvarlig å kjøre to fulle administrasjoner ved disse skolene m 2 rektorer. I stedet for å sløse bort masse penger på merking, skilt og trykksaker med Elvetangen som siden må gjøres om igjen, så bør man allerede nå planlegge for en felles administrasjon. Den fremtidige sammenslåtte skolen bør hete Hakadal barne- og ungdomsskole. Vi håper kommunestyrerepesentantene som kan påvirke navnevalget lytter til de - etter min mening - tunge argumentene for det forsonende, samlende og identitetsbyggende HAKADAL SKOLE

 124588354_10157388510746561_5465272650601285886_o2.jpg


https://www.facebook.com/groups/691733884786060    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at https://www.facebook.com/groups/691733884786060 kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...