Gang- og sykkelvei mellom Støaveien og Obos-stranda

Reguleringsplanen for Søndre Brevik ble vedtatt av Vestby kommunestyre 16. juni 2003. Deler av området ble omregulert til boliger, og planen inneholdt en gang- og sykkelvei mellom enden av Støaveien og Støabukta. Vi krever at gang- og sykkelveien blir realisert snarest mulig, og at også Kyststien kan gå der i stedet for over et nesten ufremkommelig fjellparti. Det er uholdbart at skolebarn og andre med sykkel, folk som triller barnevogn, er dårlige til bens eller sitter i rullestol ikke kan passere mellom Støaveien og Støabukta (OBOS-stranda).

 

 


Kenneth Thunshelle Wiig    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Facebook