Ja til gang- og sykkelveg fra Arendal til Froland (Osedalen)

IMG_20190403_155614.jpgDet foreligger ingen umiddelbare planer for å bygge ut gang- og sykkelveg fra Arendal til Froland (Osedalen). 

Av hensyn til miljø, sikkerhet og folkehelse må det snarest etableres gang og sykkelvei mellom Froland og Arendal kommune. 

Responsen fra oppropet vil bli sendt Froland kommune, aust-agder fylkeskommune og samferdselsdepartementet. 

Bakgrunn for oppropet (basert på informasjon fra Froland kommune):
Gang og sykkelveg langs med fv. 42 til Arendal er Aust-Agder fylkeskommunes ansvar for å bygge ut. Fylkeskommunen lager hvert 4dje år en handlingsplan for utbedring av deres veier. Froland kommune har meldt inn som innspill til denne handlingsplanen (hver gang den skal revideres) at g/S langs fv.42 til Arendal er ønskelig. Frem til nå har ikke fylkeskommunen prioritert g/s vei langs denne strekningen.

Samtidig så har fylkeskommunen og kommunene samarbeidet om en Areal og transports plan. Denne igjen skal lede til en bymiljøpakke. Bymiljøpakken skal være en opplisting av transports tiltak og som man vil prøve å få ekstraordinært tilskudd fra staten for å finansiere den.

Froland kommune har i den forbindelse sagt at g/s vei fra Blakstadheia og ned Blakstadkleiva til Blakstadbrua har høyest prioritet. Deretter kommer g/s vei fra Blakstadheia til kommunegrensen Arendal og ny adkomstvei til Gullknapp flyplass.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Jens Leirvåg kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook