Gang- og sykkelsti mellom Bakkejord og Sørreisa sentrum.

Vi ønsker oss en gang- og sykkelsti mellom Bakkejord og Sørreisa sentrum og vil gjerne få startet en prosess for å få etablert dette så snart det lar seg gjøre. Vi tror at en egen ferdselsåre for de myke trafikantene inn mot sentrum av Sørreisa vil stimulere til økt fysisk aktivitet i form av bedre forhold for bruk av sykkel og andre ikke-motoriserte ferdselsmetoder(Rulleski, Rulleskøyter løping, spark og spaserturer). Vi mener at denne ferdselsåren vil være med på å knytte Skøelv, Lyshaug og området rundt Bakkejorda nærmere sentrum, dette vil også være meget gode forberedelser til den nye storskolen som er planlagt i sentrum. Videre er det slik at de fleste av fritidsaktivitetene gjennomføres i sentrum og da må ungene kjøres, med en gang- og sykkelvei etablert vil barna tidligere kunne ta seg på slike aktiviteter på egen hånd.   Vi trenger nettopp din underskrift/stemme for å starte denne prosessen.

20690310_1676839282340966_4372537079724192516_o.jpg


Jim Are Jensen, Bakkejord Velforening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Jim Are Jensen, Bakkejord Velforening kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook