Forsvar velferden - stopp kommunekrisa!

Vi står foran ei krise i kommune-Norge. Budsjettkutt i kommunen betyr å kutte i tjenester som folk er avhengige av. Kommunens utgifter er læreren til ungene våre, alle dem som tar seg av våre eldre på sykehjemmene, renholderne som holder oss friske og de som står opp midt på natta for å brøyte veier. Når kommunene må kutte mister vi ikke bare arbeidsplasser, vi mister tryggheten som velferden gir oss. Det rammer alle.

Økonomiske overføringer til kommuner og fylker har vært for lave over tid. Regjeringa sier kommunene har fått mer penger. Men både oppgaver og lovkrav fra staten er blitt flere, og flere innbyggere trenger tjenester fra kommunen. Koronakrisa gjør situasjonen enda verre. Mange kommuner har store tap av skatteinntekter og høye ekstrautgifter. Økonomien er skrapa og situasjonen er svært alvorlig.

Hvis ikke regjeringa og Stortinget tar alvoret innover seg, risikerer vi oppsigelser av kommunalt ansatte. Mens ansatte innen renhold, renovasjon, helse, omsorg, utdanning og transport har fått folkets applaus fordi de med risiko for egen helse holdt samfunnet i gang under krisa, møter regjeringa dem nå med verst tenkelige framtidsutsikter: Et nulloppgjør og fare for å miste jobben.

Med overføringer til kommuner og fylker som står i forhold til oppgavene, kan tjenester sikres og flere få arbeid. Opprusting av samfunn er god krisepolitikk. I stedet for å si opp folk kan vi pusse opp klasserom, få på plass gode lokaler for sykehjem og sørge for oppdrag til det lokale næringslivet. Det lokale sjølstyret kan ikke reduseres til kampen om hvor det skal kuttes. Vi krever ressurser til å utvikle lokalsamfunna og sikre gode tjenester. Vi krever at:

·           Økonomiske tap og ekstrautgifter for kommuner og fylker som følge av koronakrisen må dekkes fullt ut.

·           Det må komme ei krisepakke til kommunene for å sikre oppdrag til bedrifter, og arbeid og tjenester i kommunene.

·           Det må komme en kraftig økning i økonomiske overføringer til kommuner og fylker i neste års statsbudsjett.  

 

Initiativtakere:

Kirsti Bergstø (SV) gruppeleder i Troms og Finnmark 

Simen Bondevik (Krf) gruppeleder i Nordre Follo

Wenche Pedersen (Ap) ordfører i Vadsø

Ronald Wærnes (Sp) ordfører i Båtsfjord

Bjørg Tapio, leder Fagforbundet i Finnmark

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Kirsti Bergstø kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

kysytään!-- Large modal -->