Foreldrepenger til alle som får barn i Norge!

Vi som skriver under på dette oppropet støtter velferdsalliansens krav om at alle som får barn må få rett til foreldrepenger tilsvarende folketrygdens minstepensjon.  Det er bra at 50 000 barn som blir født hvert år har foreldre som får full lønn i 10 mndr pluss feriepenger.  Desto mer urettferdig blir det at 8600 barn har foreldre som blir avspist med en engangsstønad på kr 83140,-.  Det er gjerne de av oss som har minst fra før; som ikke har vært i arbeid de siste 6 mndr før barnet ble født; ungdom, arbeidsledige, syke eller på tiltak.  Samfunnet bruker årlig 26 mrdr.på foreldrepenger til de som jobber. Da har også samfunnet råd til å bruke 1 mrdr på at de fattigste familiene skal ha rimelige levekår det året et nytt barn blir født.  Det er det viktigste tiltaket for å få ned barnefattigdommen i Norge.  Foreldrepenger til alle er et  viktigere tiltak en at alle får 80 kroner mer i måneden i barnetrygd!


Honoratte Muhanzi, Daglig Leder i Velferdsalliansen,EAPN Norge    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Honoratte Muhanzi, Daglig Leder i Velferdsalliansen,EAPN Norge kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook