Få Studiebibelen 2019 på nynorsk!

Eg med fleire, ynskjer at den nye Studiebibelen som Bibelselskapet no har kommet ut med, og skal koma på nynorsk. Det er ikkje naudsynt at kommentarane blir omsett til nynorsk, men at det saman med dei eksisterande kommentarar, kjem ei utgåve med den nynorske 2011-omsetjinga. 

Det er mange nynorsk-brukarar i landet i dag, og det burde vore ei sjølvfølge at denne Studiebibelen og kjem på nynorsk.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Nora Baartvedt kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook