Kolstadgata gatetun og park

Betalt annonsering

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer. Vi vil annonsere dette oppropet til folk som ser andre opprop på nettstedet vårt.

Priser: Kostnad per 1000 personer nådd: 1 €

Budsjett:

Geografisk målretting: Oslo.... Rediger

Reklamen vil vises etter at vi har mottatt betalingen.

Facebook