Ja til at Awa Rahimpour og dei andre 22 iranske kvinnene skal få varig opphald i Noreg - Awa United

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...