Vi som mener at Sak nr. 6 til Årsmøtet i LBA 2021 «PRIORITET TIL ASKERBØRINGER» er i strid Sameieloven og må forkastes fra sakslisten til årsmøtet 2021

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...