Nei til karakterskala på 6-8 timers hjemmeeksamen ved Det juridiske fakultet UiT vår 2020!

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...