Lyssandfjøro må forbli friluftsområde til lands og i sjø utenfor til glede for alle.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...