Har du som Oslo-borger blitt spurt om din mening om bompenger ?

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...
Facebook