Nei, vi aksepterer ikke at Alta kommune som sparetiltak plasserer våre syke og pleietrengende eldre på dobbeltrom

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook