Bli med og si til myndighetene: "Bruk føre-var-prinsippet, begrens transporten av uorganisk farlig avfall langs den norske kysten."

Betalt annonsering

Vi kommer til å annonsere denne underskriftskampanjen til 3000 personer som ser på andre underskriftskampanjer på nettsiden vår, men som ennå ikke har sett denne kampanjen.

Facebook