Bli med og si til myndighetene: "Bruk føre-var-prinsippet, begrens transporten av uorganisk farlig avfall langs den norske kysten."

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...
Facebook