Bli med og si til myndighetene: "Bruk føre-var-prinsippet, begrens transporten av uorganisk farlig avfall langs den norske kysten."

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker. Vi vil reklamere for dette oppropet overfor personer som ser på andre opprop på nettstedet vårt, men som ikke har sett på dette oppropet enda.

Facebook