Dyr i sirkus

Stadig flere land blir bevisst sirkusdyrenes lidelser og innfører forbud og restriksjoner ved
bruk av dyr i sirkus og underholdning.

Miljøpartiet De Grønne mener sirkus ikke kan leve opp til retningslinjer for
fremvisning av dyr i Norge, og fremmer derfor følgende forslag til vedtak:

1. Haugesund kommune leier ikke ut tomter eller bygg til sirkus som benytter eksotiske
dyr i sine forestillinger.
2. Haugesund kommune leier ikke ut tomter og bygg til aktører som ikke kan
dokumentere god dyrevelferd.
3. Haugesund kommunes fagutvalg for plan og miljø utarbeider etiske
retningslinjer for reglene rundt utleie av kommunens eiendom

Facebook