Direkte Demokrati

Direkte demokrati nå!

Direkte demokrati! En samlet verden, ett folk! Respekt for alt liv! Ny måling av verdi! Kunnskap!
Kjærlighet!

Følge Sveits sitt strålende eksempel. Oppnå stabilitet ved rettferdig styring av alle og lik deling mellom folket.

Forslag på en App eller lignende tilgjengelig for alle(!) der man hver eneste dag selv kan si sin mening og få frem forslag, om ikke på teknologisk vis, så uansett for absolutt alle og enhver.

Ny verdimåling! Fra økonomi, til folkets velferd, kunnskap om kropp og sinn. Utvidelse av bevissthet. Samlet vekst. Viten om energi og kvantefysikk! Skape godhet.

Bevisstgjøring! Forskning, kunnskap av erfaringer, deling. Likeverd, rettferdighet, selvstyring- samarbeid og å dele likt for å oppnå harmoni!

 Her kommer en del tekst, men hovedpoenget er; Ny verdimåling! Kulturell, helsemessig og vekstrelatert i godhetens navn for alt og alle. Direkte Demokrati er mitt beste forslag på global basis!

 

Noen ubenektelig relevante kilder:

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Erkjennelsesteori

https://snl.no/kvantefysikk

https://youtu.be/RAqOMGnJ2MQ

https://drjoedispenza.com/

https://snl.no/demokrati

https://naob.no/ordbok/verdim%C3%A5ler

https://wealthcreationmastermind.com/blog/kybalion-principles-and-meaning/

https://thriveglobal.com/stories/energy-frequency-and-vibration/

https://youtu.be/e71exrhEBQc

https://snl.no/direkte_demokrati

https://www.fn.no/tema/menneskerettigheter/menneskerettigheter


Vi er nødt til å endre makten til å drive fra kunnskap og kjærlighet istedefor grådighet og seperasjon. Vi må øke trygghet og livskvalitet på generell basis.
La oss ha muligheten til å opparbeide evnen til å synkronisere og balansere hverandre ut. Jobbe med energi. La oss hjelpe hverandre opp og være hverandre verdig. La oss bygge ett rettferdig samfunn basert på likeverd og respekt! La oss være mennesker som streber etter kunnskap, som finner de beste løsninger og som stadig både skaper og optimaliserer.
La oss alle stå sammen, slik at ingen faller utenfor!

La oss ta tilbake makten!
Start umiddelbart med å tenk selv, ta selvstendige valg fra du våkner til du legger deg!

Bygg opp ett liv du virkelig elsker å leve, ved å gjøre hva som inspirerer deg, og vit at du er tatt vare på. Ikke hva du oppfordres til eller som legges frem som obligatorisk.


Elsk deg selv, elsk den neste.
La ikke styreformen ødelegge både ressurs og kapasitet, du er født her for å bruke og leve livet etter egen vilje.
Vær lojal mot deg selv! Ved å si nei til hva du ikke ønsker, sier du ja til det du vil ha! Spiller ingen rolle hva naboen velger å tro, du må kjenne hva som er riktig inni deg selv, med mindre vedkommende klarer å komme med gode nok argumenter slik at du blir overbevist. Minus og pluss blir pluss, da er det fint videre.

Styreformen vår skulle intensjonelt fra kongestyre til folkestyre, men ble umiddelbart styrt via elite. Eliten har styrt så lenge at nå sitter de med skylapper på for hva vi egentlig trenger som mennesker. Naturlige behov,  helsesystem, prioriteringer. Økonomi som kjører folk til totalt vanvidd! Desperasjon og lidelse.

Det som har fått verden frem på godt vis er viten om metafysikk, filosofi, kjærlighet. Forståelse, hjelp, samarbeid og omsorg for hverandre. Vi kan ikke fortsette å reprodusere oss så hastig som nå med så lite kunnskap og begrensede ressurser.


Vi trenger ny måte å måle verdi på!
Organene som styrer livene våre og melker oss for energi er i full svikt på grunn av grådighet og bevisst uvitenhet.
Noen kaller det fasade, spill for galleriet,  men det er muligens forskyldt mangel på kjærlighet og tro om at penger er alt siden de attpåtil faktisk styrer verden. 


Pengene satses på å holde kontroll og å undervise, en minimal del går til forskning så ingen av den utøvende makten er basert på oppdatert informasjon! Det viktigste av alt for at man skal holde noe friskt!!

 

Det ignorante og sultne styresystemet ødelegger liv hele tiden.
De eneste som tjener på det i det lange løp er alle som er makt eller pengesyke og som gir livet sitt ved å dedikere seg ufølsomt så de får tilfredstillelse av kun det.
Vi er ikke lenger født frie.
Det kommer fler sertifikater på oss gjennom livet og som person representerer vi systemet som er bygd opp, ikke mennesket vi er.Vi er her for å oppleve, for å skape, for å nyte. Tenk på det, fra vi er små er vår naturlige væremåte det å smile og le.
Ytre påvirkninger tar etterhvert dette bort fra mange. Vi blir innbilt urealistiske forventnigner. Etter at media tok storkontroll blir man så alt for lett manipulert og påvirket i så stor grad at man hjernevaskes til å leve mekanisk, i flokkmentalitet. Programert.
De som har fått verden videre og frem gjorde ikke det.
De tenkte selv, og utenfor boksen.!


Så store deler av den menneskelige bevissthet er styrt av frykt på uttallig ulike vis.
Man blir fortalt at man kan ende opp i helvete, men ender opp med å leve i helvete ved å styres av frykt, når man hele tiden har muligheten til å skape himmel på jord. Om ikke det handler om overlevelse, stigma.
Vær ett godt menneske, så har man alle evner og muligheter til å ha det godt også. Universet passer alltid på at man har det man trenger, ikke nødvendigvis det man har lyst på. Nå styrer lyster og forsvarsmekanismer så mye i så mange av oss. Det er så lavfrekvent man kommer, sjalusi og grådighet, konkuranse og arroganse.

 

Dyrene plages av oss, og måten de lever naturlig på er å være i harmoni med naturen. Oppleve vær og vind, følelser, livet. Da har vi det også godt, streber, utvikler og kjenner gaven det er å være. Om dagen lukkes vi inn i fler og fler lag til vi snart frakobles totalt foran tv-skjermen hver kveld i de fleste hjem.
Vi må starte med mannen i speilet som kjære MJ synger!
Kunst, musikk, mat, dans!


Gir vi oss selv all kjærlighet i verden, får vi også nok kjærlighet å gi til alt i hele verden.
Da endrer alt seg. Da klarer vi endelig å stå samlet.
Når vi ikke lenger må kjempe for å overleve,  vil vi sammen skape en god atmosfære. Være samspilt. Være opplyst.

Det er faktisk veldig enkel matte, fysikk, vitenskap mm.!
Positivitet leder, utvider, kommer seg frem.
For at vi skal utvikle oss å bli vår beste versjon, må vi alle puste godt og skape god energi.
Det gjør vi ved å ha det bra.
Da hjelper vi hverandre, føler glede, er i harmoni.

Hvis alle kan bestemme alt samlet, ved direkte demokrati via en app eller lignende hver dag så tror jeg vi alle vil få det veldig greit!

Sitte ved frokosten å føle på hva som virker best ved alle aspekter i livet, slik at de avgjørelser som gjelder oss alle alltid er basert på flertallets sanne mening!

Moral, etikk, kultur, liv. Jeg synes at alle fortjener å få det godt nå. Vi må nødt til å transmutere alt negativt til positivt. Overgi oss selv til prosessen av livet, gaven ved å få erfare og å skape. Men ikke overgi evnen til å ta egne avgjørelser!

Når vi får ett så begrenset og lite valg av alternativer å si vår stemme på x antall år, og ting er lagt opp som de er politisk, utdanningsmessig, helse og abeidsvis. Så er det for lite kompetanse, for skjev fordelig, og for rigide tilstander til sunn vekst.! Kravene stilt til oss går mot våre naturlige behov. Vi ser konsekvenser sosialt og trivselsmessig på ekstremt stor skala.!

Vi trenger å lære å kjenne oss selv. Vi trenger viten om energi, cosmos. Hvordan ting fungerer. Hva, hvorfor og hvordan. Dette lærer vi av å erfare livet og dele informasjon.
De som styrer nå er for få, og de lever ett for avskjermet liv, til at noen som helst fullstendig fornuft kan komme ut av det.
Potensialet av å bruke våre ressurser riktig er så enormt mye større!
Vi skaper vår realitet ved våre tanker, trosystem, ord vi sier og handlinger vi utfører. Sammen skaper vi en delt virkelighet. Univers og multivers.


Vi er alle like mye verdt!
Og vi fortjener å ha det godt.
Men det skjer ikke av seg selv.
Nå må vi ta tilbake makten!
Fjern moms på alt og skatt samt regler slik som det er nå.

Hjelpesystemet motarbeider mer enn det veileder og det må ta slutt.
Tid for å satse på velferd, eldreomsorg, generell omsorg! Folkehelse, bevissthet på og kunnskap om kropp og sinn.
Sammenheng, årsaker og løsninger.
Bygge opp en ideell verden både for oss selv men også for våre neste generasjoner!

Sette en strek ved mønstrene i syklusene av å videreføre smerte og utfordringer slik det har fungert i stor skala til nå.
Kjenne etter i hjertet sitt, og skape en ny personlig realitet så vi sammen oppnår en bedre virkelighet!
Vi kan få til det vi vil.
Vi trenger ingen leder på toppen til å straffe oss eller gi oss oppgaver. Står vi sammen står vi sterkere! Tar alle ansvar for sitt får vi det godt sammen og hjelper hverandre!

Del likt på makten!
Lytt til erfaring og kunnskap, ikke reprimader og begrensninger!

Nå er det tid for å kjenne oss selv, og å lære hvordan bli våre beste og høyeste versjoner.

Tenk selv!
Forsk litt og kjenn etter!
Husk litt tilbake fra da du var barn, og åpen for læring hele tiden.

Så mye vi nå vet om frekvens og vibrasjon, der det er bevist at alt er energi, så er det en grusomt fryktelig kanal å ta imot hoved/ mestepart av informasjon fra nyheter og myndigheter som ikke bruker oppdatert kunnskap om folkehelse osv. Det gir ingen god følelse, så det skaper en uro, som gir ekstreme ringvirkninger! Vend det rundt å del heller positivitet og styrk individene og fellesskapet!


Tid for å transmutere.
Vi har opparbeidet veldig gode plattformer nå som kan vært fine verktøy til å spre gode ting videre.
Det vil få en fantastisk vekst og det vil kunne blomstre ustanselig.
Hver gang det kommer en ny utfordring vet man at man er sammen om det og at man svarer med ro og kjærlighet.
Skape fest og trivelighet, annerkjenne alle og enhver for de ubeskrivelig flotte og fascinerende skapningene vi er!

Direkte demokrati!
Takknemlighet og kjærlighet så vi kan leve i harmoni!
Det er selvfølgelig det beste for alle at alle har det godt!
Så nå må makten og ressursene i verden fordeles likt slik at balanse oppnås.

Det sies at visst man ikke stemmer så har man ikke rett til å klage heller.

Men folk flest trenger å innse at vi blir gitt så begrenset med valg at vi praktisk talt blir styrt!
Det er ekkelt for mange å føle at man ikke er sjef over eget liv. Men det er fantastisk å bli klar over, for da kan man endelig gjøre noe med det!

Mange som mener vi stort sett har det fint,  har fortsatt manglende evner når det gjelder å vite hva man skal gjøre i en emosjonell eller eksistensiell krise, så hva er da systemet brukbart til i så stor grad, visst man lever det uten å lære å takle det eller forstå noe av hva det handler om?
Før eller siden sprekker boblen uansett av nok individer som som nesten går til vanvidd av å se hvor opp ned enkelte ting er bak kulissene.
De utagerer, for de har ikke tonet ned sitt emosjonelle register så kraftig enda at de lever som roboter. Ikka et alle er det, men man blir numme  av å repetere det samme hele tiden og å ikke gå inn i seg selv underveis. Da utrykker de at man trenger endring, og de vet at det gjelder flere også. Så mange nydelige frihetsforkjempere vi har hatt!
Likevel har flertallet til nå fortsatt å ledes. Er det mest komfortabelt? vet man ikke hva man skulle gjort på egenhånd, tror man ikke at det ville gått bra? 
Det er viktig å få satt lys på alle uvisse ting. Det gjøres i mangfold, det er ikke riktig for alle å styres av så få som vi gjør nå.

Lik rett til alle og enhver!

Direkte demokrati! En samlet verden, ett folk! Respekt for alt liv! Ny måling av verdi! Kunnskap!
Kærlighet!

 

 

Kristin sæther, marit eggen, susanne olsen, kine olsen, henrik munthe, anne cath de silva, trine lise sundnes, morten eriksen, mari strømsvåg, amar bokhari ved FN sambandets styre og medlemsorganisasjoner. Erna solberg, guri melby, kjell ingolf ropstad, jan tore sanner, monica mæland, bent høie, ine eriksen søreide, torbjørn røe isaksen, linda hofstad helleland,
Frank bakke jensen, nikolai Astrup, iselin nybø, knut arild hareide, olaug vervik bollestad, dag inge Ulstein, henrik asheim, abid raja, tina bru, sveinung rotevatn, odd emil ingebrigtsen i regjeringen. Det norske kongehus. David sassioli,
Europaparlamentet. United nations human right council, law enforcement international.
Alex gorsky, joaquin duato, paulus stoffels ved johnson & johnson. Bedriftene Eli lilly og co, Bayer AG, AbbVie Inc, Sanofi, GlaxoSmithKline Plc, Merck & co Inc, F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Thor Gjermund Eriksen, Hildegunn Soldal, michael bloomberg, jeff bezos, brian roberts, john malone, charles zegar, thomas secunda, donald og samuel newhouse. Jim kennedy, john henry, sheldon adelson, jihn mansueto, mortimer zuckerman, peter barbey, stanley hubbard, patrick soon-shiong. Carlos slim helu, warren buffett, viktor vekselberg. Benedicte bjørnland, håkon skulstad, bjørn eirik vandvik, tone vangen, roger bjerke, karin aslaksen, hilde ebeltoft-skaugrud, catherine janson, ane roald, ashraf ghani ahmadzai, ilir meta, abelmadjid tebboune, alberto fernandez, ilham aliyev, luis arce, luis abinader, khalifa bin zayed al-nahayan. Katerina sakellaropoulou, joko widodo, reuven rivlin, uhuru kenyatta, xi jinping, denis sassou-nguesso.
Vjos osmani, zoran milanovic, nikos anastasiades, egils levits, michael aoun, fayez al-sarraj, gitanas nauseda, andry rajoelina, lazarus chakwera, george vella, andrés manuel lòpez obrador, khaltmaagin battulga, milo dukanovic, filipe nyusi, willem- alexander, bidhya devi bhandari, muhammadu budhari. Arif alvi, mahmoud abbas, fransisco sagasti, andrzej duda, marcelo rebelo de sousa. Moon jae-in, bashar al-assad, rama x. Alle lands styrere.

  1. https://youtu.be/o2OzK42BBDA

    <span;>https://youtu.be/T38Hc89PEjk

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Belise Angelina Bliss fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...