Det er på tide at arbeidsgiver tar ansvar for lærernes helse, miljø og sikkerhet under pandemien.

NÅ ER DUGNADEN OVER!
Det er på tide at Nittedal kommune tar sitt arbeidsgiveransvarfor lærernes helse.


Som lærer skal vi møte barn der de er. Oppdraget som lærer er å være trygge voksne. Vi skal ivareta alle de behovene, alle de unike barna har. Dette er en jobb vi stetter stor pris på og tar på største alvor. I løpet av det siste året har vi utført jobben vår med antibac som eneste våpen. Lærerjobben blir ofte med oss hjem, og når vi da også får ansvar for barnas helse og sikkerhet i møte med smitten, har det blitt enda vanskeligere å legge den fra seg. Hva skjer dersom man smitter barn,  elever, kollegaer eller noen i egen familie. Hva skjer dersom elever blir utsatt for smitte? Fordi vi ikke til enhver tid har mulighet til å påse at alle elever, helt ned i seks års alderen, holder én meters avstand? Skole- og barnehagebyggene er ikke tilrettelagt for å ivareta smittevern i en pandemi. Se for deg 22-29 elever som skal vaske hender i minst 30 sekunder. De kommer inn fra friminutt, det er en voksen som følger dem, det er trangt i garderoben og de har begrenset antall vasker å benytte. Det er en stor påkjenning å være ansvarlig for alle elevers helse, miljø og sikkerhet. Og enda mer overveldende blir oppgaven når man også tenker på alle elevenes familier. Vi har alle kjent på denne bekymringen mange ganger.


Pandemien har også ført til mye ekstraarbeid, i form av vasking, desinfisering av utstyr, ekstra tilsyn/inspeksjon. I forhold til fravær blant kollegaer må vi dekke opp for hverandre. Spesialpedagoger blir brukt som vikar og får ikke utført sine daglige oppgaver. Det å bruke ekstra vikarer har gått drastisk ned under pandemien. Dette igjen har ført til merarbeid, i store menger, for de faste lærere. Først ble det snakket om at det var pga smittevernhensyn, det skulle færrest mulig utenfra, inn på skolene. Nå hevdes at det ikke er vikarer å oppdrive og det tar tid for å få på plass politiattest. En telefon til PVS (Pedagogisk Vikar Sentral) kunne derimot bekrefte at det ikke var noe problem å skaffe til veie vikarer, ferdig sertifisert og med gyldig politiattest. Selvsagt ville det ha blitt en merkostnad, så hvor ble det av midlene fra Guri Melby som var øremerket vikarer?
Vi forstår at det utfordrende å drive skole i en pandemi, og ekstra utfordrende i Nittedal Kommune da det var knapt med ressurser allerede før pandemien. Kommunene skulle motta ekstra penger til bruk i skole og barnehage under pandemien. Smittevern skulle prioriteres og vikarbruk skulle økes. «Vi tar i for å sikre nok penger til smittesporing og nok penger til skoler og barnehager, sier Melby.»
Vi opplever det motsatte, hvor ble pengene av?


Før pandemien har vi sett jevnlige kutt i oppvekst og utdanningssektoren. Det skulle spares og effektiviseres. Da pandemien var et faktum slo det hardt til da det var kuttet så mye fra før at oppdraget, som lærer, ble nærmest umulig.
Slik vi tolker det kom svaret på hvor pangene ble av og forklaring på bemanningsutfordringen i en mail fra kommunens rådmann, Finn Christian Brevig, fredag 19.mars. Alle kommunes ansatte fikk rettet en stor takk for innsatsen under pandemien.
Sitert ordrett.
«Regnskapet for 2020 foreligger, og dette er også godt nytt. I sum har alle enheter i kommunene gått med et mindreforbruk på ca. kr 9 mill. Dette har alle ansatte bidratt til. Sammen med andre positive bidrag har kommunen et overskudd for 2020 på ca. kr 40 mill. som kan gå til sparing på disposisjonsfond. Du kan lese mer om dette nedenfor i den offisielle pressemeldingen. God økonomistyring og ekstra sparing trygger oss i det videre arbeidet. Derfor er dette viktig og gledelig.»

Det kan være lett å bli litt irritert på noen av Guri Melbys uttalelser, men mest sannsynlig vet nok ikke hun at kommunens disposisjonsfond prioriteres fremfor ansattes, sikkerhet og helse, i skole og barnehage. Vi er nå inne i smittebølge nummer tre og ser at den britiske varianten i større grad smitter barn og unge og mellom unge og voksne. Vi står fortsatt i frontlinjen, på en av regnbuens farger, med en flaske antibac. Nå må arbeidsgiver ta ansvar.

Lærere møter veldig mange i løpet av en uke uten forsvarlig smittevern. F.eks kan faglærere være i kontakt med opp mot 250 elever ukentlig på oransje nivå. I tillegg blir nå lærere gjerne omdisponert og satt inn som vikarer i kohortene der det er rødt nivå. Skolen disponerer våre timer på et trinn der de har rødt nivå og timeplanen er oppløst. Lærere beveger seg derfor jevnlig mellom oransje og rødt nivå, og gjerne på samme dag, og man kan fort telle opp mot 300 nærkontakter pr uke. Om lærerne stiller spørsmål ved denne praksisen, gis det som svar at lærernes timer disponeres ved behov. Det er også ok å bevege seg mellom de ulike nivåene.


«Vi må bruke faglærer på tvers hvis ikke annet lar seg gjøre»


Dette undres vi veldig over da arbeidsmiljøloven har klare retningslinjer og tiltak ifm smittevern. Arbeidstilsynet er tydelig når det kommer til arbeidsgivers ansvar om å forebygge smitte av koronavirus. Det er viktig at arbeidsgiver gjennomfører en risikovurdering om mulig smittefare. Det er særskilt viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. I følge UDIR skal målet med organisering på gult og rødt nivå være å begrense antall nærkontakter.

HERVED ERKLÆRES DUGNADEN SOM AVSLUTTET!
• Vi krever at kommunen tar sitt ansvar for ansattes helse, miljø og sikkerhet
• Vi krever å bli tatt på alvor
• Vi krever rødt nivå på alle skoler og alle trinn nå
• Vi krever nok kvalifisert personell for å få utført vårt samfunnsoppdrag
• Vi krever at arbeidsgiver etterfølger arbeidsmiljøloven og påser at alle lærer har et forsvarlig arbeidsmiljø i skoler og barnehager


Lærere i Nittedalsskolen

 

 

     


Liv Haug og Linda Porsanger    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Liv Haug og Linda Porsanger kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...