Dagambulansen i Engerdal

Opprop Ambulanse

  Sykehuset innlandet har rettet et tilbud til kommunen til å delta i et prosjekt som angår ambulansen her i Engerdal.

Prosjektet går ut på å erstatte dagambulansen med en akuttbil. Denne akuttbilen skal ha en båre, og skal betjenes av en person. Intensjonen er at den personen som skal betjene denne akuttbilen skal ha en høyere kompetanse enn ordinære ambulansearbeidere.  Sykehuset Innlandet bekrefter at det er prosjektet.

Politikerne har behandlet saken i kommunestyret i mars 2021, der de legger til et tilleggsforslag, som ble enstemmig vedtatt, at deltagelse i prosjektet IKKE skal medføre redusert kapasitet ved ambulanseberedskapen i Engerdal Kommune, herunder bårekapasitet, ei heller nedbemanning av ambulansepersonell i kommunen. Kommunestyret vedtok å delta i prosjektet under forutsetting av at tilleggsforslaget i kommunestyret blir etterfulgt. Etter dette har Sykehuset Innlandet, godtatt tilleggsforslaget til kommunestyret ved å sette inn en båre i akuttbilen, men akuttbilen skal fortsatt betjenes med en person.

  Akuttbilen vil likevel ikke tilsvare en ambulansebemanning, ved at ifølge ambulanseforskriften §11 sier:» Ambulansebiler som yter ambulansetjenester skal være bemannet med minst to personer, hvorav minst én skal ha autorisasjon som ambulansearbeider. Der det er bare én ambulansearbeider, må den andre personen ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell og nødvendig ambulansefaglig kompetanse. Begge personene skal ha førerkort for kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy. « 

Akuttbilen kan transportere pasienter i sittende stilling, MEN dersom pasienten trenger tilsyn under transporten vil ikke det bli praktisk mulig med en enbemannet akuttbil. Dette er kjernen til vår bekymring, som vi deler med politikerne i kommunen.

Dette oppropet er en støtte til politikene i Engerdal kommune for å vise at innbyggerne i kommunen er oppmerksomme på hva som Sykehuset Innlandet planlegger å gjennomføre, og deler deres bekymring.


Ann-Cathrin Standal, Drevsjø Sanitetsforening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ann-Cathrin Standal, Drevsjø Sanitetsforening fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...