Mest populære underskriftskampanjer de siste 7 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

JA til 100% kokk i skolen og gratis mat til elevene

 I 2019 fikk Barnebo barnehage og Gossen barne- og ungdomsskole ei 100% kokkestilling på deling. Den stillingen ble delt slik at kokken først var 6 mnd i barnehagen og fra 01.12.19 - 01.06.20 i skolen. I budsjettet for 2020 var Barnebo barnehage så heldige å få kokk i 100 % stilling og Gossen barne- og ungdomsskole fikk 200 000 til mat, slik at det skulle kunne severes gratis mat til elevene. Elevene har fått servert havregrøt til frokost hver dag og fått en varm lunsj i uka. Dette har vært en s

Laget: 2020-06-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 171 169
7 dager 1 1

La ungdomsplassen bestå!

Ungdomsplassen ble etablert i citygården i 2019, dette er ett lavterskeltilbud til unge mellom 13 og 23 år hvor de kan samles, de treffer trygge voksne som de allerede har etablert en relasjon til ved at de fungerer som ungdomskontaktene ute i byen hver dag, nesten hele året.    De er tillitspersoner ungdommen kan prate med, og de får med seg mye mer av det som føregår i byen enn det vi andre gjør.  De kan bidra med hjelp, og sette ungdommene våre i kontakt med andre instanser ved behov.    På u

Laget: 2020-06-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 19 19
7 dager 1 1

KW coilovers V70 Fas2 08-16

KW i Tyskland trenger 25 ønskede bestillinger for å sette i gang produksjon av justerbart senkesett til V70 08-16

Laget: 2020-06-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 27 27
7 dager 1 1

Nei til Massedeponi ved Askjemvannet

SKRIV UNDER HVIS DU ER MOTSTANDER AV DEPONI DER! Ett massedeponi ved Askjemvannet vil føre til betydelig trafikkøkning i sentrum og langs Askjemveien. Dette vil gå ut over bomiljøet for de som bor langs den smale Askjemveien/Dyrsjøveien og i sentrum av Andebu. Beboere blir utsatt for støy og støvplager gjennom 12 timer hver hverdag og skolebarn på vei til skolen vil være utsattDette må vi si nei til! Skriv under! eller benytt e-posten nedenfor til din mening.  Det er kort frist 22.6 er siste fri

Laget: 2020-06-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 58 58
7 dager 1 1

Bevar det maritime miljøet på Malmøya, Ormøya, Ulvøya og Nedre Bekkelaget

Her kan beboere i Nordstrand bydel og øvrige interesserte gi sin tilslutning til et planinnspill med følgende holdepunkter ifm. den pågående plansaken for Malmøya, Ormøya, Ulvøya og Nedre Bekkelaget (saksnr. 202002666 hos Plan- og bygningsetaten): - Bevar det unike og mangfoldige kulturmiljøet i og rundt strandsonen - Tilrettelegge for tjenlig maritime anlegg (badehus, brygger, bøyer, båtplasser, m.v.)- Besørge istandsetting og bevaring av forfalte kommunale eiendommer- Fasilitere for alminnelig

Laget: 2020-06-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 239 234
7 dager 1 1

Nei til massedeponier i Bratsberg og i bydel Sør-Øst i Trondheim

Bratsbergvegen er smal, svingete og uoversiktelig. Økt tilførsel av tungtransport forverrer en allerede trafikkfarlig fylkesveg, uten fortau og tilfredsstillende vegbredde. Bebyggelsen i Bratsberg ligger tett inntil fylkesvegen, og rammes da både av selve tungtransporten langs transportstrekningen, samt anleggsvirksomheten selve deponiområdene utgjør. Deponier på Bjørkmyr og Bratsberg gjør at den folkerike bydelen Utleira, Nardo og Risvollan har en kontinuerlig strøm av lastebiler, som kjører fr

Laget: 2020-06-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1087 1087
7 dager 1 1

Deling av klasser ved overgang til ungdomsskole

Dette er en opprop for de foreldre som er uenig i at vår klasse skal deles til høstens overgang inn i ungdomsskolen.   Som klassekontakter har vi nå mottatt flere hedvendelse fra forledre som er bekymret for at det blir en ny deling av 7 trinnet og vi er enig. Dette er en prossess som barna våre har vært gjennom før, vi mener dette er et unødig tiltak da det bare et 2 år siden trinnet gikk gjennom en deling som resultat av uro over lengre tid. Barna har nå funnet seg til rette og trives i klasse

Laget: 2020-06-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 10 10
7 dager 1 1

Nei til masseuttak og steinknuseverk på Myradn i fem nye år!

Nei til masseuttak og steinknuseverk på Myradn i fem nye år! Eg legg inn protest mot at det blir gitt ny dispensasjonsperiode til masseuttak og steinknuseverk på Myradn, Kaupanger ;"Søknad om lenging av masseuttak i samsvar med driftskonsesjon, Myradn"  Eg ber om at all drift av steinknuseverk og masseuttak vert stansa innan november 2020 i samsvar med gjeldande dispensasjon.  *** Underskriftene blir levert til Sogndal kommune innan høyringsfristen. Lenke til søknaden og Sogndal kommune sin info

Laget: 2020-06-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 28 28
7 dager 1 1

Statue til minne om nordmenn som var slaver i Nord-Afrika

En lite kjent del av historien er at ca én million europeere ble tatt til fange av slavejegere og solgt på slavemarked i Nord-Afrika fra år 1500 til år 1800. Dette er et opprop mot slaveri, og en underskriftskampanje for å få satt opp en statue av Christian Børs og Niels Moss, som er to av de tusener av nordmenn som ble solgt på slavemarkedet i Algerie, men som klarte å komme seg tilbake til Norge. Å få satt opp en statue av disse to vil også være et flott minnesmerke over alle de navnløse som a

Laget: 2020-06-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 121 119
7 dager 1 1

FORBUD MOT RØYK PÅ UTESERVERING

Jeg signerer for at forbud mot røyk også skal gjelde uteservering og skal inngå i Røykeloven kapittel 5 - særskilte forbud mot tobakksbruk. Røykeforbud skal gjelde i lokaler, transportmidler OG felles uteservering der mat blir servert.

Laget: 2020-06-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 3000 2988
7 dager 1 1Facebook