Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vi som er imot fleire fiskeannlegg i Storfjorden

Vi er ute etter å samle underskrifter for å stoppe mer utbygging av fiskeoppdrettsanlegg som er planlagt i Storfjorden. Dette er noe som vil ødlegge fjorden og livet i fjorden i framtida. Utbygging av fleire fiskeoppdrettsanlegg i storfjorden vil vere ei rein forurensing, vi er på verdensarvliste og forurensinga berører verdensarvfjorden. Dei som har med fiske i fjorden å gjer, fisker villfisk som er full av pellets, dette er også medisinert pellets som vil gå i villfisken, det er reint avfall f

Laget: 2020-05-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 13 13
30 dager 13 13

Hvem er eieren av memeskontoen?

Vil du finne ut av mysteriet om hvem som har memes kontoen? Vær emd i demokratiet og skriv under!!! 

Laget: 2020-05-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 13 13
30 dager 13 13

Kjempe for pensjonisters rettigheter og kår før valget 2021.

Meld deg på Pensjonistopprør NÅ! ved å signere på oppropet (det er gratis) Det du støtter ved å signere, er: 1) For det første skal alle fra nå av si Pensjonsfondet for det som politikere og media omtaler som oljefondet. 2) For det andre skal ALLE pensjonister få et solid løft i utbetalingene. Minst netto 10.000 kroner mer å rutte med i måneden! 3) Vi skal sikres velferdsordninger innen sykepleie såvel som friskpleie uten stadig stigende egenandeler. Tak må settes på slike egenandeler. 4) Penger

Laget: 2020-05-31

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 11 9
30 dager 10 9

Reduser SFO prisene for 2020/21 i Alver kommune

Signer oppropet idag, og vær med å påvirk våre politikere! SFO prisen i Alver kommune har blitt kraftig endret for skoleåret 2020/21, noe som medfører en kraftig økning i utgiftene for småbarnsfamilier som benytter seg av SFO. Prisene og vedtektene til SFO kan en lese mer om her; https://www.alver.kommune.no/innhald/skule-og-utdanning/skulefritidsordning-sfo/     For barn i x-Lindås vil kostnaden for å ha et barn på 10t plass i SFO hver uke øke med 61%, fra 1583,- kr til 2550,- kr pr.mnd For ba

Laget: 2020-04-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 210 210
30 dager 9 9

Reduser den stramme boliglånsforskriften!

For å få boliglån gjøres en utregning på 5 ganger din årsinntekt som mulig sum for lån. Det betyr at en ikke kan ha høyere lån enn 5 ganger sin egen inntekt. I tillegg skal den summen også tåle en 5% renteøkning. Derpå blir utregning av lånesum enda lavere, og en 5% renteøkning er vel ikke særlig realistisk nå?! Videre er det krav om å stille med 15% av boligens verdi og helst mer i egenkapital. Derpå også sikkerhet i den boligen du skal kjøpe og helst i annen bolig el. via kausjonist i tillegg.

Laget: 2020-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 8 8
30 dager 8 8

Ap-opprop: Evakuer barna fra Moria!

Kampanjen «Evakuer barna fra Moria» ble startet av Marthe Valle, sykepleier og artist, og Katrin Glatz Brubakk, barnepsykolog og feltarbeider for Leger uten Grenser. Begge har vært i Moria utallige ganger de siste fem årene. «Evakuer barna fra Moria nå» har tilslutning fra over 20 frivillige organisasjoner, som representerer over en halv million mennesker.  Over hele landet har folk, organisasjoner og kommuner sluttet seg til opprop med krav om at Norge bidrar til evakuering av barna som lever u

Laget: 2020-04-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1583 1574
30 dager 8 8

FÆRDER KOMMUNESTYRE MÅ SI NEI TIL "HJEMSENG BRYGGE" (BRUA-UTBYGGINGEN)

    Nedbyggingen av strandsonen må opphøre! Vi ønsker ikke boligblokker som ny barriere mot sjøen! Føre-var-prinsippet må følges i et område av stor betydning for fuglelivet - og for ørreten som går opp i Bruabekken for å gyte!

Laget: 2020-03-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 720 708
30 dager 8 8

Våkn opp - Er dette lov?

Barnevernet var inne i bildet hos barnemor etter flere bekymringsmeldinger om omsorgssvikt hos mor, bekymringsmeldingene ble sendt av barnehagen. Jeg anmeldte også barnemor til politiet for grove falske anklager og beskyldninger, dette ble henlagt av politiet pga for dårlig kapasitet. Jeg hadde alle bevis, men anmeldelsen ble likevel henlagt.  Jeg advarte barnevernet med at barnemor kom til å flytte/rømme, hvis bekymringsmeldingene ble henlagt. Noe jeg hadde rett i - bekymringsmeldingene fra bar

Laget: 2018-11-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 594 591
30 dager 8 8

Vi ønsker bussavganger på linje 395 til/fra Skytta i rushtiden

Buss 395 har ingen avganger til og fra Skytta i rushtiden. Utenom rushtiden fra kl. 08.52 til kl. 15.10 og fra kl. 18.22 til kl. 21.40 er timesavganger til Saga og Gjelleråsen der det er mulig med korrespondanse videre med buss 390, 390E, 380 og 385. Fra Skillebekk er det mulig med korrespondanse med T-bane på Vestli. De siste 10-12 årene har det blitt bygget mellom 100-200 boligenheter på Skyttamyra. Akkurat nå er det en boligblokk under oppføring. Veldig mange med bolig på Skytta bruker kollek

Laget: 2020-04-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 67 66
30 dager 7 7

VI VIL HA STENA SAGA TILBAKE

For oss som vil ha Stena Saga tilbake!  Dette er en båten hvor mange har blitt kjent, fått nye venner og til å med hvor man har funnet kjærligheten. Dette er båten som fører mennesker sammen og det går ikke an og bare ta den fra oss. Den er viktig for samholdet og den er viktig for transportselskaper. Den er som et hjem for mange, nå må vi få Stena Saga tilbake, nedleggelse er ikke noe vi aksepterer. Mange står i fare for å miste jobben sine ombord og på terminalen i Norge.

Laget: 2020-03-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 638 591
30 dager 7 7Facebook