Mest populære underskriftskampanjer de siste 24 timene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Åpningstider 07.00 - 17.00 for barnehager i Nordre Follo

§ 8 ÅPNINGSTIDERKommunens heldagsbarnehager holdes åpent hverdager fra kl. 07.15 til kl. 17.00 alle hverdager. I høringsforslaget fra desember ble det foreslått å følge Oppegård sine åpningstider, (07-17)men dette ble plutselig gått bort ifra da vedtektene skulle godkjennes. Mange reagerte nok ikke på dette i sine svar, da det ble "tatt for gitt" at åpningstidene ville bli som først foreslått. Vi er mange i Nordre Follo som ønsker å beholde åpningstiden fra kl 07.00 i barnehagene.Ved og endre åp

Laget: 2020-02-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 275 275
24 timer 1 1

Bruk 1 % av Oljefondet til et Klimafond

Naturødeleggelser og katastrofer forårsaket av menneskelig aktivitet medfører enorme konsekvenser og er med på å true livsgrunnlaget og livet på jorden. Skal vi få verden og klimaet på rett kjøl igjen trenger vi å mobilisere som aldri før. Hvis ikke vi forebygger nå vil vi komme til å måtte bruke enorme summer i fremtiden på å reparere skader vi kunne forhindret i dag. Norge er enormt rik og har råd til å dele. I flere tiår har vi pumpet opp enorme olje- og gassmengder som tilfeldigvis har ligge

Laget: 2020-02-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 31 31
24 timer 1 1

NEI TIL UTBYGGING AV BERGERSKOGEN!

I 2018 skrinla Nesodden Kommune et større utbyggingsprosjekt i Bergerskogen, det såkalte Bergerås. Bergerskogen er en verneverdig naturskog med forskjellige skogmiljøer og tilhørende stort artsmangfold med viktige kvaliteter for insekter, amfibier, fugler, sopp, karplanter og edelløvtrær i et eget økosystem. Dette omfatter også mange truede arter som det er særlig behov for å ivareta. For dette verdifulle skogmiljøet i vårt nærområde har Nesodden Kommune et særskilt forvalteransvar. Området er o

Laget: 2020-02-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 412 409
24 timer 1 1

JA til utvidelse av gravlunden ved Årnes kirke

Gravlunden ved Årnes kirke fylles opp fortere enn antatt, og vil om få år være full, ifølge kirkevergen. Naboeiendommen Runnivegen 1 anbefales kjøpt og regulert for utvidelse, og slik sikre nesbuer som naturlig og geografisk sokner til Årnes kirke gravplass. 16. juni 2019 vedtok kommunestyret i Nes at gravlunden ved Årnes kirke skulle utvides ved å erverve nettopp de 5 mål som følger Runnivegen 1. Den 17. desember samme år reverserte Arbeider- og Senterpartiet vedtaket. Istedenfor å sikre seg

Laget: 2020-02-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 96 96
24 timer 1 1

Totalforbud mot all (ikke-avtalt) telefonsalg.

Det bor 5,3 millioner mennesker i Norge. Av disse millionene er 1 122 508 millioner under 18 år. Da sitter vi igjen med ca 4,2 millioner myndige mennesker i Norge, hvorav  2,1 millioner (ifølge regjeringen.no) av disse hevet over enhver tvil har vist at de ønsker all form for telefonsalg dit peppern gror. ("Mørketallene" - de som ikke har giddet å reservert seg, eller tenkt på at muligheten finnes, eller ikke føler seg "teknisk" nok til å klare det, er sannsynligvis store.) Så med dette til grun

Laget: 2020-01-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 11 11
24 timer 1 1

Ikke legg ned Bøleråsen barnehage!!

Det er vedtatt en innsparing i barnehagebudsjettet ved reduksjon av antall barnehager i Bøleråsen-området. Rådmannen foreslår at Bøleråsen barnehage stenges fra 1. august 2020. 12. februar får kommunestyret det siste ordet. Brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser kan ikke ta feil; Bøleråsen barnehage er den mest populære barnehagen på Bøleråsen med ventelister og et trygt og stabilt personale. Hjelp oss å nå frem til politikerne! Stem mot nedleggelse av Bøleråsen barnehage! 

Laget: 2020-01-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 503 497
24 timer 1 1

Nei til videre fortetting av Lund Østre

Vi viser til søknad om dispensasjon fra regulert antall boenheter på Lund Østre, trinn II innsendt av Rambøll på vegne av Villaservice AS 16.01.2020. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan totalt 519 boenheter – en økning på 54 (+12%) boenheter i forhold til reguleringsplanens maksimum. Beboernes foreløpige tilbakemelding til velforeningen er oppsummert under. LØV oppretter dette oppropet for å samle synpunkter til de foreslåtte endringene. Ved å signere på oppropet sier du nei til videre

Laget: 2020-01-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 169 169
24 timer 1 1

Fortsatt sykehus i Elverum

Vi ønsker at sykehuset i Elverum.får lov å fortsette.  Vi trenger det på alle måter

Laget: 2020-01-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 11152 11016
24 timer 1 1

Støtt FNs atomvåpenforbud, Namsos kommune!

ICAN inviterer norske byer og lokalsamfunn til å markere sin støtte til FNs atomvåpenforbud. Dette er en god mulighet for Namsos til å bidra i kampen mot atomvåpen!  FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden».Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor denne viktige, globale avtalen. Med «ICAN Cit

Laget: 2020-01-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 12 12
24 timer 1 1

Vulvapasienter i Norge trenger hjelp!

Vulvapoliklinikk i alle helseregioner! Opprop til alle kvinner – og menn. Mer enn 15% av alle kvinner i Norge vil oppleve å få langvargige smerter i ytre deler av underlivet (vulva).  Ofte oppstår dette som  vulvodyni eller vestibulitt hos unge kvinner i 20-årene. Vulvodyni kan ha mange ulikt sammensatte årsaker, med behov for et tverrfaglig team som kan vurdere pasienten og gi det beste behandlingstilbudet. Andre kvinner får kroniske hudlidelser i vulva som kan føre til varig sammengrodde kjønn

Laget: 2020-01-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1572 1557
24 timer 1 1Facebook