De nyeste oppropene

Nei til vindkraft i Nord-Odal

  For å vise at det ikke er så bred støtte i befolkningen for vindkraftutbygging som Akershus Energi og KLP tror, så vil det da bli nødvendig med en underskriftskampanje. Skriv under og vis din motstand.      

Laget: 2020-05-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1949 1938

Nei til utbygging av Åmotåsen. Ja til å bevare grønne friområder i Heggedal.

Oppdatering: Nå har utbyggingen i Åmotåsen kommet ett skritt nærmere oppstart og kommunen kommer snart til å legge forslaget ut på høring. Det er på tide å gi et tydelig signal om at nok er nok! Utbyggingen i Heggedal går for fort, for hensynsløst og for kortsiktig frem. Det bygges boliger som blir bilbasert når Røykenveien allerede har 15000 passeringer i døgnet. Kommunen selger naturskjønne friluftsområder som burde vært bevart, til utbyggere som presser seg til å få bygge mer enn opprinnelig

Laget: 2020-05-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 118 117

Fjern karantenne!

Karantenne regler ble innført uten å høre på fag folk. Alle Europeiske land har det samme viruset. Det er ingen vits å fortsette med karantene plikt. Det ødeleger veldig mye for folk som har familie og kjærester i utlandet. Det ødeleger også for flybransjen og turistbyrå. Noen begynner å slitte psychisk på grunn av de starke tiltakene som ble innført av de norske myndighetene. Europa må stå sammen i kampen mot viruset!

Laget: 2020-05-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 5 5

Bevar Kallumjordet til videre matproduksjon! Nei til omregulering.

Bevar Kallumjordet til videre matproduksjon!  Nei til omregulering og RASERING av kulturlandskapet! Litt historikk/ fakta:   Block Watne, (OBOS) har kjøpt opp jordet og de ønsker å avvikle dagens matproduksjon og benytte arealet til boligbygging.    Området er blitt kultivert i generasjoner og  består av førsteklasses matjord   De klimatiske forhold for jordbruk er maksimale – det kan, ved dyrking av enkelte grønnsaker, tas ut 2 avlinger pr år  Det er beregnet at man kan høste 500 kg matkorn pr

Laget: 2020-05-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 296 295

Nei til pornoindustrien - samtykke kan ikke kjøpes!

Coronapandemien har gitt oss en grunn til å se nærmere på en industri som lenge har vært under kritikk, nemlig pornoindustrien. Under pandemien har seertallene på porno gått opp og Pornhub gir ut gratis premiumabonnement for å “stoppe smitte”. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi sier klart nei til en industri som går på bekostning av kvinnesyn, sårbare grupper og former vårt bilde av sex til å handle om vold og ufrivillighet.  Pornoindustrien er en tvers igjennom råtten industri som tjen

Laget: 2020-05-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 41 41

Støtte til Dr Stig Asplin

Vi støtter legen som behandler alle fordomsfrittI over 25 år har legen Stig Asplin hjulpet mennesker med rusproblemer. En del av dem har fått medisiner som andre leger ville vært redde for å skrive ut i frykt for represalier fra helsetilsynet, selv om de visste at de ville være de rette å gi.Mange pasienter som blir møtt med fordommer og mistro i legemiddelassistert behandling (LAR), blir møtt som hele mennesker og lyttet til av Dr. Asplin; og fungerer i dag mye bedre enn de gjorde under LAR. De

Laget: 2020-05-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 320 303

Sørarnøy et luxusparadis hvor vi har lyst å bygge og bo.

Denne underskriftskampanjen er for å vise kommune og politikkere i Gildeskål at motivert ungdom ønsker å bo i kommunen, og at lokalbefolkningen syns det er bemerkelsesverdig at det er blitt så vanskelig for folk flest. Jeg mener kommunen bør og har et ansvar for å gjøre mer.  Sørarnøy er dessverre blitt atter en gang ei fraflyttings bygd. Det så svært lovende ut for litt siden. Skolen begynte å nærme seg tall rundt min egen oppvekst, samt det var såpass med små barn i barnehagen at det ble innvi

Laget: 2020-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 75 75

Underskriftskampanje mot at Njomza Selimi må slutte som kontaktlærer i trinnet sitt på Bryn skole!

Det har kommet oss for øre at Njomza Selimi ikke får fortsette som lærer i trinnet hun nå har hatt i 2 år. Njomza har vært kontaktlærer i 2 år og er elsket av alle barna, ikke bare av de hun er kontaktlærer for. Barna har nå 1 skoleår igjen på Bryn og det de da trenger er stabilitet og ikke utskiftning! For oss fremstår hun som en person med stå på vilje som virkelig elsker barna. Det at hun kanskje mangler noe formell utdannelse er absolutt ikke noe som skinner igjennom.  Vi kan ikke se at det

Laget: 2020-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 27 27

Ja til Elsa Laula Renbergs plass!

"Trondheim kommune har initiert sak etter Lov om stadnamn med hensikt å tildele plass i området ved Kjøpmannsgata, Cicignons plass og Metodistkirken navnet ”Elsa Laulas plass”. Bakgrunnen for navnesaken er at det lenge har vært ønskelig å hedre Elsa Laula Renberg med et stedsnavn. Kunstverket ”Flytende – Flyvende” skal flyttes og Trondheim kommune har mottatt forslag om å kalle denne plassen opp etter Renberg.  Underveis i forslagsprosessen har det blitt reist spørsmål om hvordan navnet skal skr

Laget: 2020-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 101 101

Reduser den stramme boliglånsforskriften!

For å få boliglån gjøres en utregning på 5 ganger din årsinntekt som mulig sum for lån. Det betyr at en ikke kan ha høyere lån enn 5 ganger sin egen inntekt. I tillegg skal den summen også tåle en 5% renteøkning. Derpå blir utregning av lånesum enda lavere, og en 5% renteøkning er vel ikke særlig realistisk nå?! Videre er det krav om å stille med 15% av boligens verdi og helst mer i egenkapital. Derpå også sikkerhet i den boligen du skal kjøpe og helst i annen bolig el. via kausjonist i tillegg.

Laget: 2020-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 8 8Facebook